Popůvské sýpky nebo Popůvské stodoly?

    Nevíte o co se jedná ? Také jsem to dlouho nevěděl, dokud několik mých přátel nevzneslo dotaz co za sýpky se to u Popůvek staví ? Popůvské stodoly dostala výstavba bytovek v lokalitě Pod Šípem název od chatařů, kteří denně nebo alespoň na víkendové dny dojíždějí za rekreací do katastru Popůvek.

 

    Jestli se Vám zdají tyto názvy nelichotivé, zkuste se podívat očima obyčejného nezaujatého člověka a uvidíte, že výstavba nových bytových domů skutečně ta
to, kdysi pro vesnice typická stavení připomíná. Rozdíl je v tom, že v minulosti tyto objekty sloužily ke skladování zemědělské produkce . V současné době mají tato nevzhledná stavení sloužit k modernímu bydlení.

    Proč něco tak urbanisticky nekoncepčního a architektonicky nevzhledného mohlo v naší obci vzniknout bychom se měli zeptat našich volených zastupitelů v čele s vedením radnice.Tito jsou podle zákona o obcích a podle stavebního zákona spoluzodpovědní za projednání a odsouhlasení územně plánovací dokumentace včetně regulačních plánů.

 

    Není to problém jenom naší obce, ale obecně platí, že o tom zda někde vznikne taková "sídelní kaše" nebo ne rozhodovala a stále rozhodují místní zastupitelstva, která jsou pod vlivem velkých developerů. Starosta a vedení obce by si měli být vědomí toho , že firmy mají propracovanou strategii slibů co všechno obec získá a  zároveň bagatelizaci budoucích problémů. Místo toho starosta nechá na návrh developerů účelově změnit územně plánovací dokumentaci na příslušném úřadě. Zpracovatelé mohou změnu dokumentace odmítnout, ale proč by to dělali, když tímto odmítnutím přijdou o zakázku. Výsledkem je to co vidíte v naší obci.


    Nikdo z obyvatel není proti rozvoji obce, ale plánovanému s rozvahou a předvídavostí. Argumentace, že soukromý investor si prosadí všechno neobstojí. Příkladem jsou nedaleké Omice, nebo Ochoz u Brna, pokud tam rovněž v budoucnosti nezapůsobí mocná ruka peněz a úředníků.

 

    Základní rovnicí při výstavbě těchto celků je jednoznačně zisk. Postup je jednoduchý, vzít pozemek, tento rozparcelovat na co nejmenší stavební parcely a na nich postavit pokud možno stejné domy za co nejmenší náklady, tyto prodat s maximálním ziskem a z místa činu co nejrychleji zmizet, ať se stará obec. V zájmu zisku využil investor pozemky pro extenzivní bydlení na úkor kvality životního prostředí.

    Pokud se někdo z občanů obce začne zajímat hlouběji o důvody proč se OÚ nepostavil proti realizaci tak špatného projektu výstavby bytových domů, je postup obecního úřadu zamlžován, odpovědi jsou neurčité, připomínky, které byly vznášeny v internetové diskusi byly agresivně odmítány, až nakonec byla internetová diskuse pro jistotu definitivně zrušena úplně s odůvodněním, že ze zákona není na webových stránkách obce povinná. 

Bytová výstavba v Popůvkách v realitě   Bytová výstavba v Popůvkách v realitě

Realita - bytová výstavba v Popůvkách v současnosti

 

    Zastupitelé většinou zvednou ruku pro všechno co jim vedení obce k odsouhlasení předloží. Chybí jim znalosti z územního plánu. Například při veřejném projednávání poslední verze územního plánu se z celkového počtu nezúčastnila ani třetina volených členů zastupitelstva. Stejně nepříznivě působí pasivita obyvatel obce, které obvykle nic nezajímá, pokud z toho nemají nějaký prospěch, nebo pokud jim panelák naležato nevyroste vedle baráku..Toto je typický příklad Popůvek, protože výstavba je mimo historickou část obce většinu obyvatel příliš nezajímala , obecní úřad měl v podstatě volné ruce a dovolil developerům pod jejichž vlivem byl prosadit co chtějí.

    Jak je možné,že vůbec nebylo zveřejněno na úřední desce stavební povolení na tak rozsáhlou bytovou výstavbu? Kromě reklamní tabule inzerující prodej bytů nikdy nikde nebylo na staveništi graficky zveřejněno jak bude výstavba v konečné podobě vypadat Vizualizace na internetových stránkách firmy BEMETT byla zavádějící, protože prezentovala výstavbu bytových domů bez okolní zástavby.

Realita - bytová výstavba v Popůvkách v současnosti   Realita - bytová výstavba v Popůvkách v současnosti

Realita - Výstavba bytových domů v Popůvkách v současnosti


    Projektant by měl zůstat v hluboké ilegalitě, protože projekt výstavby bytových domů v Popůvkách má mnohem horší podobu než jakou prosazovali kdysi projektanti neblaze známých paneláků a právem jsou bytovky nazývány Popůvskými stodolami nebo Popůvskými sýpkami.

    Samospráva obce výrazně podcenila dopady z tak rozsáhlé výstavby, jako je nedostatečná kapacita školy, mateřské školky a dalších služeb, projevila se naprostá nepředvídavost budoucích problémů. Nejhorší na tom je, že si obecní úřad mohl ověřit negativní dopad podobné výstavby na řadě satelitních městeček v blízkém okolí..Je mi jasné, že nelze zastavit vývoj, ale při rozumném uvažování mohla mít výstavba koncepci, řád a nemusela přinést tolik emocí, jak je tomu v případě výstavby bytových domů. To co vzniklo v Popůvkách změnilo charakter obce a krajiny na několik generací. Zapomnělo se na to, že při přirozeném vývoji obce mají být budovány i služby, sportoviště a pod. Nemají vznikat jen ulice, ale i veřejné prostory, náměstí a parky s dostatečným množstvím veřejné zeleně a prostoru pro děti a společenský život nových obyvatel. 

Realita - Výstavba bytových domů v Popůvkách v současnosti   Realita - Výstavba bytových domů v Popůvkách v současnosti

Realita - Výstavba bytových domů v Popůvkách v současnosti    Co říci závěrem, možná je to jenom můj názor, že se výstavba bytových domů v lokalitě Pod Šípem naprosto nevydařila,vycházím však z toho, co denně slyším jak od starousedlíků, tak od nových obyvatel, ale především od náhodných návštěvníků naší obce, kteří hodnotí to co vidí naprosto nezaujatě. Možná má vedení obce zcela obrácený názor a je na tuto výstavbu hrdé a doufá, že se touto svoji vizitkou nesmazatelně zapíše do novodobých dějin Popůvek. 

 

                                                                                        autor: Jan Rouzek