Jak jsou plněny volební sliby


Pro zajímavost připomínáme všem spoluobčanům jaký byl volební program  „Sdružení nezávislých kandidátů Popůvky 2006“ , kteří zvítězili ve volbách do místního zastupitelstva v roce 2006 pod heslem „odpovědně pro občany“

 Jak jsou plněny jednotlivé body programu necháme na Vašem posouzení: 
 

  

Sdružení nezávislých kandidátů Popůvky 2006

 

„odpovědně pro občany“

 

 

           Sdružení nezávislých kandidátu Popůvky 2006 (dále jen „Sdružení“) se bude ucházet o Vaše hlasy ve volbách do obecního zastupitelstva, konaných dne 20. a 21. října 2006. Obracíme se na Vás touto formou, abychom Vás informovali o tom kdo jsme a jaké jsou naše cíle a záměry.

 

           Svým spoluobčanům nabízíme prvořadě to, že záležitosti obce Popůvky budou z naší strany spravovány odpovědně. Naše Sdružení je složeno z členů, kteří jsou schopni tento cíl naplnit. Máme vizi jakým směrem by se měla obec Popůvky rozvíjet. Zaměříme se především na:

 

  • Řešení problematiky odhlučnění dálnice D1. Navážeme na dosavadní jednání starosty Milana Norka a Mgr. Petra Lesy s Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a krajskou hygienickou stanicí, kdy bylo přislíbeno, že s výstavbou odpovídajících protihlukových bariér bude započato v roce 2008, za podmínky „bude-li stát mít peníze“.
  • Zachování a podporu základní a mateřské školy v obci. Je třeba rekonstrukcí základní a  především mateřské školy zvýšit její současnou nedostatečnou kapacitu.
  • Vzhled obce, především úpravu prostoru Návsi a již nefunkční protipožární nádrže.
  • Podporu kulturně společenských akcí pořádaných jednotlivými občany či jejich zájmovými sdružení.
  • Otevřenost obecního úřadu vůči občanům tak, aby se zvýšila spokojenost veřejnosti – klientů úřadu se službami, k jejichž poskytování je obecní úřad příslušný.
  • Aktivní přístup všech volených představitelů obce k řešení otázek veřejného života a chodu obce.
  • Využití moderních způsobů komunikace mezi občanem a obecním úřadem (internet) pro maximální informovanost občanů.
  • Kultivované působení na občany směřující k dodržování pořádku a čistotě v okolí jejich bydliště, jakož i právních předpisů. Při spolupráci s Městskou policií Rosice dát důraz na sledování pořádku a čistoty v obci. 
  • Promyšlené zapojení do dotačních programů, které by měly pro obec přínos.
  • S finančními prostředky obce, spravovanými na základě Vaší důvěry, budeme hospodařit efektivně a účelně. Nebude-li to nezbytné, není naším cílem realizovat projekty, které by obec zadlužovaly.

 

 

            Kandidátní listina našeho Sdružení je vyvážená. Pro zajištění péče o rozvoj území obce a potřeby občanů jsou záměrně členy Sdružení specialisté z oblasti finanční, právní, zdravotní. Jsou mezi námi podnikatelé, ochotní své zkušenosti z každodenních obchodních jednání věnovat obci. Obdobně jsou ostatní členové Sdružení ochotni věnovat obci část svého času a energie. Jsme Sdružením, které chce občany spojovat. Stojíme o zapojení nových spoluobčanů z ulice Veselské do veřejného života v obci. Proto je naším členem i Ing. Pavel Kapoun.

 

            Náš program nebereme jako uzavřený dokument, i po volbách je otevřen k diskusi s občany.

                    

           Volbou svých zástupců bezprostředně ovlivňujete budoucnost prostředí v němž žijete. Volte odpovědně.

 

 

                                                                                 za sdružení: Petr Lesa