Třídím, třídíš, třídíme?

Víte, že 2/3 Čechů odpady aktivně třídí? Většina z nás považuje třídění odpadu za běžnou součást našeo každodenního života. Při většině našich činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách.

O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. 

Jak třídit odpad

 

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
 
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.
 
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. 
 

Co do kontejnerů patří a co ne

Typ odpadu

 

Do kontejneru patří

 

A copak tam nepatří

 

Poznámka

Papír     Noviny a časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly  Mokrý a mastný papír, uhlový, voskovaný či dehtový papír, hygienické potřeby Není nutné odstraňovat kancelářské svorky nebo foliové okénko z obálek.
Sklo Lahve, skleněné nádoby, střepy, tabulové sklo z oken a dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky Keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, TV obrazovky Lahve by neměly obsahovat uzávěry – ale není potřeba odstraňovat kroužky kolem hrdel
Plasty Sešlápnuté PET lahve včetně víčka a etikety, kelímky, sáčky a tašky, fólie, výrobky z plastů, plastové obaly, láhve a kanystry, pěnový polystyrén Novodurové trubky, obaly od olejů a nebezpečných látek (hnojiva, chemikálie, barvy), linolea a další výrobky z PVC, molitan, umělé textilie, pryže, plastové díly s kovovými částmi Není nutné plastové kelímky důkladně vymývat: drobné znečištění při dalším zpracování nevadí.
Bioodpad Posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny a zelenina (kořeny i listí), nasekané či jinak zpracované větve stromů a keřů do 30cm, zbytky ovoce, zeleniny, slupky z brambor a citusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávové sedliny, zbytky pečiva. Zbytky jídel a vaječné skořápky, maso a kosti, oleje a tuky, uhynulá zvěř, dlouhé větve, popel z briket a uhlí, jiný odpad jako papír, plast, sklo, textil, zvířecí exkrementy, smetky z chodníků a silnic. Pokud vhodíte věci co do bioodpadu nepatří, musí obec zaplatit za likvidaci takto naplněného kontejneru zvlášť.