Základní škola Popůvky

Ve škole základní i mateřské je  vyučováno podle školního vzdělávacího programu připraveného pedagogy tak, aby bylo maximálně využito výhod místních podmínek malotřídní školy. Předškoláci jsou již v mateřské škole cíleně v některé dny připravovány učiteli základní školy a tím je jim umožněn plynulý přechod do školy základní.


Každoročně je plánována řada akcí na celý školní rok. Patří mezi ně návštěvy divadel, knihovny i oblíbená škola v přírodě. Žáci se mohou též realizovat v kroužku výtvarném, dramatickém, počítačovém a kroužku angličtiny.

 

O zdárný chod školy se letos stará:

Ředitel školy: Mgr. Petr Jalový
Školnice: Iveta Bučková
Údržbář: Jiří Pospíšil

 

V základní škole:

Učitelka a vychovatelka: Jitka Havlíčková
Učitelka: Mgr. Eva Kalužíková

 
V mateřské škole:

Učitelky: Svatava Antlová
                Irena Obleserová

 

Kontaktní informace:

ZŠ a MŠ Popůvky:

Adresa:   Školní 63/9, 664 41 Popůvky u Brna
telefon:  +420 547 228 106
email:     skola.popuvky@volny.cz

 

mapa kde naleznete Základní školu