Ještě jednou mostek přes Aušperský potok.

Aktuální situace listopad 2009         

          Devastace mostku pokračuje – po nedávno vzniklé díře v levé části vznikla v minulých dnech díra i na pravé části mostku, takže v současné době je ohrožen nejen provoz automobilů propadenou vozovkou, která stále klesá, ale především pro chodce vzniká potenciální nebezpečí úrazů.

            Doufám, že obecní úřad definitivně přehodnotí své priority a alespoň dočasně zajistí  provizorní opravu této havarijní situace. Financování by nemělo dělat problém, protože v návrhu rozpočtu pro rok 2009 bylo na opravu mostku vyčleněno 500 tis.Kč.

                       

 

 

Mostek přes Augšperský potok - čekání na malér

 Již několik roků se ví, že mostek přes Augšperský potok na rozmezí ulice Veselské a Pod vinohrady je v havarijním stavu. V době, kdy se náklady na opravu odhadovaly na cca 300 000,- Kč se vždycky našlo něco důležitějšího , kam bylo nutno finanční prostředky z obecního rozpočtu investovat.V minulém roce bylo v rozpočtu plánováno cca 500 tis Kč, které opět byly použity jinam.

V plánu pro rok 2009 je opět plánováno 500 tis.Kč s tím, že bude provedeno statické posouzení, zda je nutno mostek opravit, nebo provést pouze opravu propadené vozovky.

 Jediné opatření, které provedlo již minulé vedení obce bylo osazení dopravní značky omezující nosnost mostku na 3,5t, s vyjádřením pana starosty, že když dojde k destrukci mostku porušením tohoto omezení bude vina na straně toho, kdo poruší příslušné omezení. Obecní úřad nebere zřejmě v úvahu, že na ulici Pod Vinohrady jezdí popeláři, zásobovací vozy a domíchávače pro řádně povolené stavby jak na této ulici, tak rozsáhlé rekreační oblasti. Není mi rovněž jasné kudy mají jezdit stroje a auta zajištující obhospodařování zemědělské půdy a lesní těžbu v oblasti za rybníkem.

 Obec je dle mého názoru správcem místních komunikací a musí zajišťovat bezpečný provoz na všech komunikacích, které jsou v její správě. Bude velmi zajímavé sledovat stanoviska vedení obce, pokud dojde na tomto úseku k nějakému maléru.

Pro zajímavost předkládám několik fotografií, které dokumentují technický stav mostku na jaře letošního roku a nechávám na uvážení spoluobčanů co si o dané situaci myslí. 

   

  


Toto je situace, která vznikla po mimořádně silné bouřce, která v odpoledních a nočních hodinách dne 15.června 2009 zvedla hladinu Augšperského potoka nad kritickou hladinu a zaplavila několik zahrad a přilehlých pozemků. Přívalová voda, která několik hodin vyplavovala prostor pod mostem v plné nahotě ukázala jaký je skutečný technický stav nosných konstrukcí.

  

   

Mostovka mostku poklesla o několik dalších centimetrů, komunikace se opět propadla,takže auta při rychlejším průjezdu chytají spodkem.Nosné stěny mostku jsou totálně podemlety a na úrovni hladiny potoka se rozpadají, takže bude docházet k dalšímu poklesu vozovky. Vlastní mostovka včetně nosných stěn nad úrovni hladiny potoka je v celkem slušném stavu. 

Podle statického posouzení, které nechal obecní úřad udělat odbornou firmou nehrozí bezprostřední nebezpečí totální havarie,takže závěr vedení obce je,že oprava se odkládá minimálně o další rok, kdy bude údajně provedeno nové posouzení. Řidiči si i nadále budou ničit auta a při deštích bude problém přejít aniž si naberete vodu do bot.

    

Bez ohledu na statický posudek doporučuji všem zastupitelům, vzít si holínky a na vlastní oči se podívat jak základy mostu vypadají ve skutečnosti