Výstavba RD a bytových domů v Popůvkách

Co vlastně přinese výstavba obci ? 

             Vznikne nová struktura bydlení s nízkým architektonickým standartem.Všechny domy jsou namačkány jeden na druhém, kolem nich pidizahrádky rozdělené nízkým drátěným plotem jako pro králíky. Vystižně to nazval jeden z nových obyvatel architektonický chaos. Pokud byl někdo v minulosti na vojně tak si vzpomene, jak vypadal t.zv. "buzerplac". Přesně tak vypadají ulice kolem bytových domů, betonové šedivé plochy silnic, parkovišť a chodníků s minimem zeleně. Pouze místo šedivých kasáren jsou kolem těchto neutěšených ploch postaveny šmoulovsky probarvené bytovky s pochybnou architektonickou hodnotou. 

             Podle průzkumů z jiných lokalit zásadní dopad přináší skutečnost, že se značný počet nově přistěhovaných obyvatel nepřihlásí v obci k trvalému bydlišti. Tento fakt se pak citelně projeví v rozpočtu obce, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

             Novousedlíků začne být víc, než starousedlíků budou aktivnější, snáz se semknou v prosazování svých zájmů.Vidět to bylo již v účasti při posledních volbách.Lidé nově přistěhovaní budou rozčarovaní, očekávají nadstandardní bydlení, jak to slibovaly inzeráty realitních a developerských firem.Mají představu, že se nastěhují na vesnici, ale budou mít požadavky na městské služby. Inzeráty na prodej bytů ve vizualizaci ukazují kolem bytových domů spoustu zeleně a místo toho jsou na jedné straně betonové plochy komunikací, parkovišť a chodníků, na straně druhé miniaturní zahrádky neposkytující ani minimum soukromí a naštvaní sousedi, kterým z oken vidí až do ložnice. 

            Obráceně většina soukromých stavebníků rodinných domů je naštvaná, protože když si kupovali pozemky byly tyto deklarovány na individuální výstavu rodinných domů a následně kolem nich vyrostlo nevzhledné sídliště, které výrazně mění jejich představy o soukromí ve vlastních domcích.Cítí se oprávněně podvedeni jak firmou, která jim prodala pozemky, tak obecním úřadem, který podle jejich názoru měl výstavbě bytů zabránit. 

            Kde je územním plánem a různými inzeráty deklarovaná spousta zeleně, když většinu ploch zaberou komunikace, chodníky a parkoviště ? V obci nejsou místa ve školce, ve škole, není pořádně kde nakupovat, minimální možnost sportovního vyžití, dětí si mimo hřiště které je v historické části za frekventovanou silnici nemají kde hrát. Bylo naplánováno pouze bydlení, na požadované služby nových obyvatel není obec naprosto připravena 

            Jediným východiskem je nutnost mít v každé rodině dvě auta. Jedním jezdí jeden člen rodiny do zaměstnání, zatím co druhý člen rodiny jezdí jako taxikář a zajišťuje nákupy a děti do škol, za sportem a pod. Důsledkem je nedostatek parkovacích míst, což se již projevuje v ulici Veselské, kde zdaleka není taková hustota zástavby jako v lokalitě Pod Šípem . Po nastěhování všech bytů budou vznikat dopravní komplikace, především při ranních výjezdech do zaměstnání na křižovatce u Vintrovny Začínají se objevovat stížnosti na nedostatečnou veřejnou dopravu, bohužel posílení spojů musí dotovat obec z vlastních prostředků. 

            Je velmi zajímavé, že pro individuální stavebníky stavební úřad naprosto striktně stanovuje pro výstavbu RD regulační opatření v podlažnosti objektů, výšce hřebene a pod. Když padlo rozhodnutí o výstavbě bytových domů, bylo ihned v podmínkách stavebního povolení nařízeno budování žump u nově povolených RD. Jaká regulační opatření byla stanovena pro výstavbu bytových domů se málokdo dověděl, protože toto stavební povolení nikdy nebylo zveřejněno na úřední desce. 

            Rovněž bude zajímavé posoudit za nějaký čas jaký finanční přínos bude z nárůstu počtu obyvatel obce.Tento argument s oblibou prezentovalo bývalé vedení obce.Já osobně si myslím, že náklady pro rozpočet obce budou podstatně vyšší než přínos, ale to ukáže budoucnost, budu rád pokud tomu tak nebude a já se budu mýlit.                               

 

                                                                                                      autor: Jan Rouzek