Něco tady smrdí

 Opravdu nezapomenutelně se naše obec zapíše vizuálně, ale i čichově do paměti každému, kdo navštíví chatovou a rekreační oblast za rybníkem. První na co narazí je hromada odpuzujících odpadků, které se s pravidelností každých čtrnáct dnů znovu a znovu objevují v různé kombinaci. 

 

Je ostudou obce a nás všech, kteří jsme se smířili s tím, že několik našich spoluobčanů na toto místo vyváží jakýkoliv odpad počínaje odpadem domovním a konče odpadem velkoobjemovým, jako jsou pohovky, zbytky nábytku, matrace, pneumatiky, ledničky, plasty, sklo, hnijící ovoce a tráva a pod. 

 

Toto všechno se děje přesto, že obecní úřad zajistil po celé obci kontejnery na sklo, plasty a papír. Dvakrát ročně zajišťuje svoz velkoobjemového odpadu včetně odpadu nebezpečného.V chatařské oblasti  je pravidelně svážen domovní odpad. Na toto jsou vynakládány značně velké finanční prostředky. Bohužel řada našich spoluobčanů těchto možností nevyužívá a veškerý odpad, který nevejde do popelnice vyváží na černou skládku za rybník., která musí být každých čtrnáct dnů likvidována. 

Shodou okolností, kousek od tohoto místa je dvakrát ročně start přespolního běhu za účasti běžců z celé republiky, několikrát ročně jsou u Dolního rybníka pořádány rybářské závody, při Velké ceně motorek zde kempují diváci ze zemí celé Evropy. 

Můžeme být skutečně hrdi, že naší obec před těmito návštěvníky reprezentuje hromada smradlavých hnijících odpadků. 

Nedávno byla z rozhodnutí rady obecního úřadu na toto místo instalována tabule se zákazem skládky pod pokutou ve výši 50 000 Kč. Zhruba týden se zdálo, že konečně zde bude pořádek, ale bylo to jen zbožné přání. Toto je dnešní stav, opět doslova provokativně pod zákazem skládky se hromadí pytle s odpadem. 

 

Podívejme se, kdo zde tento odpad odkládá a spolu s obecním úřadem zakročme proti tomu, aby několik nezodpovědných občanů kazilo pověst obce a ničilo nám životní prostředí.