Dětské hřiště - něco pro naše vnoučata

             V minulém roce nechal obecní úřad vybudovat dětské hřiště a tím velmi dobře rozšířil sportovní areál v historické části obce. Je jenom škoda, že nebylo uvažováno s vybudováním dětského hřiště v severní části obce, kde se nachází nová výstavba a kde je také naprostá většina malých dětí, které to mají s maminkami na dětské hřiště poměrně hodně daleko.

 

            Za vybudování dětského hřiště patří obecnímu úřadu pochvala a poděkování.