Péče o veřejnou zeleň

V březnu 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce o vykácení nádherných topolů u Dolního rybníka na obecním pozemku p.č. 1560/3. Zhruba šedesát let staré topoly začaly vážně ohrožovat bezpečnost občanů proschlými větvemi, které při každém větším větru, nebo bouřce se lámaly a padaly na přilehlou komunikaci. Tyto stromy tvořily pěknou dominantu podél rybníka od hráze až k restauraci. Je otázkou zda místo neuváženého kácení nebylo vhodnější provést  odborný řez a omlazení, ale na to je už pozdě.

Následně byl dán příslib, že za vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba, což také bylo realizováno.

Podél rybníka bylo vysázeno 21 ks jasanů. V současné době z těchto 21 ks se drží při životě a s bídou živoří 9 ks. Důvodem je to, že se celou dobu o nově vysázené stromy nestaral ani obecní úřad, ani soukromý majitel Popůvských  rybníků z Pohořelic.

Koncepce rozvoje daná nedávno projednaným územním plánem obce říká:

Zeleň na veřejných prostranstvích není samostatně vymezena a je součástí těchto prostranství. Nutná je průběžná péče o zatravněné plochy, náhrada nevhodných typů dřevin a dosadba dřevinami zejména domácími,obraz obce doplnit o nové pohledové dominanty i v nových rozvojových lokalitách, kde je třeba zástavbu přizpůsobit –  aleje kolem komunikací, parčíky, dětská hřiště a pod.

Bohužel skutečnost v naší obci je jiná, neumíme udržet a zachovat ani to co již bylo vybudováno

Tento pohled na Dolní rybník už nikdy neuvidíme – nenávratně zmizela jedna nádherná dominanta

Rybník jak jej již bohužel nikdy neuvidíme

A toto je současný stav některých nedávno vysázených stromů !!!

 

 

Co na to říká Výbor životního prostředí, který je pří obecním úřadu zřízen se pravděpodobně asi nedovíme