Proč pracovníci OÚ a zastupitelé nepřemýšlí ?

             V lokalitě nové výstavby na ulici Veselské podél komunikace spojující ulici Pod vinohrady a Chaloupky si budují majitelé nových rodinných domků postupně příjezdy a přístupy k jednotlivým nemovitostem částečně na obecních pozemcích. 

            Je pro mne nepochopitelné proč OÚ při udělování souhlasu s vybudováním části  těchto chodníků a vjezdů na obecních pozemcích se nedohodne s majiteli a nedá podmínku, aby byly osazeny silniční a chodníkové obrubníky podél stávající místní komunikace tak, aby byl vytvořen  základ pro průběžný chodník , který podle navrženého územního plánu má být vybudován.

.Chyba byla již u minulého vedení obce, že podmínka pro vybudování průběžného chodníku nebyla uplatněna při udělení souhlasu s výstavbou inženýrských sítí a komunikací pro první etapu výstavby rodinných domů.Chybou tohoto vedení obce je,  že se tuto chybu nesnaží napravit při minimálních nákladech pro obec.v současnosti, kdy majitelé domků stejně obrubníky osazují ale každý podle vlastního uvážení. 

Je to ze strany obecního úřadu neschopnost se dohodnout, neochota nebo dokonce úmysl? To by nám měl vysvětlit někdo ze zodpovědných pracovníků především z Výboru územního rozvoje.