Zajímavá místa v Popůvkách a okolí

Kříž u Klínku.

 

Tento kříž věnovali obci v roce 1908 manželé Švestkovi z č.p.2 před novou budovu školy. Pan František Švestka byl rolník, který v té době zastával funkci předsedy Místní školní rady. V roce 1958 v souvislosti s odstraněním předzahrádky před školní budovou , ale především z důvodů ideologických byl kříž přemístěn na stávající místo.