Popůvky a jejich historie

 Historie Popůvek je velice bohatá a pokud bychom měli publikovat všechny známá fakta a materiály, zdaleka by to přesáhlo rámec této naší webové prezentace. Budeme se snažit zveřejňovat různá témata pod jednotlivými záložkami pokud možno logicky členitě a hlavně vybírat zajímavé momenty a fakta z historie obce, která snad budou kvalitním zdrojem informací pro všechny zájemce.

 

Fotografie kapličky na návsi z roku 2007