Hotel nebo novodobá zřícenina?

           Již druhé desetiletí stojí u dálnice nad čerpací stanicí Shell nedokončený objekt hotelu, který jako šípková Růženka zarůstá náletovými dřevinami. 

            Soukromý investor původně s dobrým úmyslem chtěl vybudovat reprezentační hotelové zařízení, které mělo sloužit, jak pro automobilisty cestující po dálnici D1, tak především pro závodníky a návštěvníky motocyklových  závodů. 

            Dobrý úmysl, ale zřejmě nedostatečný geologický průzkum zapříčinil,že ještě než došlo k zahájení výstavby vlastního objektu začalo při přípravných pracích docházet k sesuvu části svahu pod prostorem budoucího hotelu.Tato skutečnost si vyžádala nepředvídanou investici spojenou se zajištěním celého svahu. 

            Následné zajišťování nových úvěrů spadlo do období, kdy banky velmi zvažovaly komu a jakou výši úvěru poskytnou. Po vyčerpání financí došlo k zastavení stavby a je zajišťována pouze ostraha celého staveniště. Od té doby rozestavěný objekt a okolí chátrá a nevyjasněné majetkoprávní záležitosti, včetně finanční nezajištěnosti nedávají v dohledné době šanci na dokončení objektu.Pouze pro zajímavost uvádím, že plocha pozemků, které patří k rozestavěnému hotelu činí téměř 25 000 m2.Je to velká škoda, protože dokončený objekt by tvořil významnou dominantu nad Popůvkami, nehledě na řadu pracovních příležitostí, které s provozem každého takového zařízení souvisí. 

            Pokud má někdo jakoukoliv informaci, jaký bude další vývoj celé záležitosti rádi ji zveřejníme. 

            Pro ilustraci uvádíme několik fotografií, jaký je současný stav celého areálu.