Wilhelm Puttik ( 1856 - 1929 )

Wilhelm Puttik byl prvním popůveckým občanem s vysokoškolským vzděláním - lesní inženýr, výzkumník podzemí ve Slovinsku.
Rodiče bydleli v myslivně, která se nacházela v místech dnešního dálničního mostu v Chaloupkách. Absolvoval gymnázium v Brně, Vysokou školu zemědělskou ve Vídni. Potom byl poslán spravovat státní lesy ve Slovinsku. Dostal rovněž za úkol prozkoumat podzemní toky řek v zaplavovaných územích a některé jeskyně.


Se spolupracovníky našel 6 podzemních jezer, vyčistil 6700 m podzemního toku řeky Ljubljanice, první sestoupil do propasti Gradišnica ( 220 m hloubky, délka 1060 m ), prozkoumal jeskyně Logarček a Najdena jama, upravil odtoky vody ze zaplavovaných míst. V roce 1894 zachránil 7 jeskyňářu, kteří byli 9 dnů uvězněni v jeskyni Lurloch nedaleko Štýrského Hradce.


Pamětní desku k výročí úmrtí má na budově školy v Popuvkách, před obecním úřadem je vápencový blok s údaji o jeho životě a práci.