Zaniklá vesnice Komínec

(také názvy Komence,Kominice)

Nejstarší středověká vesnice v našem katastru,zmiňovaná od roku 1318 do roku 1522. Rozkládala se na vyvýšenině severně od Horního rybníka.

V letech 1318 - 1326 zde patřily dva lány olomouckému biskupství, ve 14.stol vlastnil řadu polí a přilehlý les Petr z Rosic.Ten r.1349 daroval pole Ješkovi z Popovic (Popůvek) a zápis o tom je zároveň nejstarším dokladem o existenci Popůvek.


Pravděpodobný zánik vesnice byl roku l468, kdy za války uherského krále Matyáše I. Korvína proti českému králi Jiřímu z Poděbrad došlo k jejímu vypálení.  Později, až do r.1522, je uváděna jako pustá u panství rosického. Její polnosti se staly součástí katastru obce Popůvek, která rovněž patřila k tomuto panství.