Pamětní desky v Popůvkách

K založeni školy roku 1908 - byla zazděna ve vstupní chodbě školy: Na oslavu 60 letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. postavila obec Popovská tuto školní budovu a zasvětila ji výchově a vzdělání milé mládeži své: 1908


Roku 1919 byla deska otočena a dostala následující text: Tato budova školní byla postavena r.1908 a výchově milé mládeži věnována TATÍČKEM T.G.MASARYKEM, prvním presidentem Republiky československé r.1918. 0svobozená mládež vždy ráda vzdělávati se bude v budově této na zdárné členy milého národa českého.  (Dnes jsou rozlámané zbytky uloženy v archivu obecního úřadu.)


 

Obětem první světové války - na budově bývalé radnice na návsi: PROTI SVÉ VŮLI BOJOVALI - SVOBODY VLASTI SE NEDOČKALI  (Na desce jsou fotografle a jména padlých.)
 
Pamětní deska k narozeninám T.G.Masaryka: nad předchozí deskou: Na pamět osmdesátých narozenin T.G.Masaryka 7.března 1930

K 50.výročí republiky - na budově základní školy: 1918-1958 Na počest 50. výročí vzniku samostatného československého státu. Naší láskou a pílí vzkvétej v skutečný zemský ráj. Občané Popůvek.

K 650.výročí obce - na budově základní školy: 1349 - 1999 650 let obce POPŮVKYK 10. výročí úmrtí popůveckého rodáka W.Puttika - na základní škole: WILHELM PUTIK -1856-1929 - Popůvky - Ljubljana, speleolog světového významu, Jeden najbolj znanich krasoslovcev svoje dobeKe 150.výročí narození W. Puttika - na vápencovém bloku před obecním úřadem: WILHELM PUTTIK 1856-1929 výzkumník podzemí ve Slovinsku VILJEM Putik raziskovalec podzemlja v Sloveniji