Popůvské rybníky

Majitelé troubského velkostatku, hlavně Sekorové, zřizovali rybníky. Nejstarší zmínky nalézáme v názvech tratí z r.1749: U Rybníka, Nad Rybníkem, louky pod Horním Rybníčkem, Na Rybníčkách, Pod Sádkama;  z roku 1787: Nad Velkým rybníkem, Nad Posledním rybníkem, Nad Rybníkama.


Mlýn pod Dolním rybníkem postavil r.1787 Jan Král, podle něho se mu říkalo též Královec. Dolní rybník byl počátkem 20.stol. přeměněn na pole.


Obnova Dolního rybníka započala roku 1949, roku 1950 byl napuštěn. Při odbahnění v r.1989 bylo vytěženo přes 20 000 m bahna.


V současnosti jsou rybníky střediskem letní i zimní rekreace. V Horním rybníku můžeme na přelomu dubna a května spatřit tisíce žab.

Kachna divoká s mláďaty