Osídlení obce Popůvky v pravěku

Trvalé osídlení se soustředilo na svahu mezi oběma potoky. První zemědělci na našem území obdělávali svoje políčka,pásli dobytek,lovili zvěř. Zařazujeme je do mladší doby kamenné (neolitu), která byla v letech asi 6000 - 3500 let před naším letopočtem.

V prostoru dnešního MOTIPU a východněji bydleli v dlouhých chatách, stěny měli vypleteny proutím a omazány hlínou smíšenou s plevami. Našla se i studna 3 m hluboká.

Nejstarší nálezy keramiky mají motiv spirály,nálezy ze střed­ní doby mají ornamenty tvořené pomocí vpichů a nejmladší patří k tzv. moravské malované keramice. Našly se kamenné čepele k srpům, kosti, zbytky sídlišť a žlutě malovaná keramická ženská plasti­ka – říkáme jí „popůvecká venuše"...

 

"Venuše z Popůvek" - ženské plastiky staré 6000 roků


Nález č. 4 - při stavbě firmy Deceunick v roce 2007.  Jedná se o horní polovinu

sošky ženy s vyznačenými prsy bez hlavy. Rozměry nálezu 23,2 x 18,8 x 1,6 cm.

Výzkum ÚAPP Brno 2007, vedoucí M.Lečbych Foto: M. Geisler

 

Nález č.1 v areálu centra Budějovického Budvaru v roce 2001. Jedná se o spodní polovinu

hliněné sošky ženy o rozměrech 14,2 x 21,9 x 1,6 cm.

Výzkum ÚAPP Brno 2001, vedoucí M.Bálek Foto: M. Geisler

  

17.5.2001  9:30 náhled na naleziště spodní části sošky ženy při stavbě českobudějovického Budvaru.

Foto: M.Bálek, Ústav archeologické památkové péče Brno

 

Celková výška plastik byla 40 - 50 cm.  Kulturrní zařazení : mladý neolit (mladší doba kamenná) lid kultury moravské malované keramiky. Sídliště se rozkládalo od dálnice až po Augšperský potok a patřilo k největším na Moravě.

 

Pro srovnání se můžete podívat na hliněnou sošku ženy, zařazené do slovensko-moravské malované keramiky. Nález pochází z Hlubokých Mašůvek u Znojma. 2 pol. 5 tis. př.n.l.

 

 

 
V katastru Popůvek byly nalezeny i doklady o osídlení v době bronzové a starší železné.