Vinice a jejich zánik

O počátcích vinohradnictví svědčí zápisy ze sousedniho Troubska z let 1412 a 1416. Jistě i na jižních svazích katastru obce POpůvky byly v té době také vinice.


V roce 1674 mělo v trati Louzary 12 majitelů Vinice o rozloze po 125m2 a o rozloze 250m2. V trati Horky mělo celkem 85 majitelů vinice o rozloze od 63 do 437m2. Celkově to tylo asi 24 ha. V roce 1749 byla rozloha vinohradů 27 ha, nejvíce vlastnil rychtář Anton Votoupalík z č.19 a to 2,45 ha.


V letech 1858-1863 byly z USA do Evropy dovezeny vinné odrůdy zamořené révokazem - drobnou mniškou živici se štávou vinné revy. Kořeny révy chřadly a hnily a prakticky všechny vinohrady zanikly.


Obecní pečeť z r.1749 měla uprostřed hrozen a dokola nápis:
S.diediny Bocuffca S.=signum=znak, Bocuffca = Popůvky/.