Smírčí kameny v okolí Popůvek

 

V katastru obce Popůvky najdeme na původním místě smírčí kámen asi 2 km západně od obce v těsné blízkosti silnice 11/602 na její jižní straně. Je to v prostoru lesa za příkopem silnice 602 v místě zvaném Krátký kopeček v nadmořské výšce asi 394 m n.m. ve stoupáni silnice Brno - Popůvky - Rosice. Smírčí kámen má v nadzemní části rozměry: spodní šířka 45 cm, výška 55 cm, tloušťka 12 cm. Kamenná plocha je v horní části ulámaná. Z plochy vyčnívá reliéf kříže o rozměrech šířky 12 cm, nad plochou vyčnívá 1 cm. 

   

Smírčí kámen na Krátkém kopečku u silnice 602

Asi 50m od výše uvedeného smírčího kamene směrem k dálnici D1 stával v prostoru dnešní linie elektrovodu velmi vysokého napětí další smírčí kámen. Měl rozměry 134 x 42 x 19 cm. V horní části byly zbytky nápisu: Zde zahynul jest Jakub Worpitz z Velké Býteše. Bůh budiž milostiv duši jeho 1661.." 

Pravděpodobně při plošné těžbě dřeva při přípravě na vedení trasy elektrovodu v 60.letech 20.stol. byl smírčí kámen zničen. Možná leží někde zahrnut zeminou. 

Fotografii tohoto smírčího kamene můžeme spatřit v publikaci "Omnice_1104 - 2004", autor Oldřich London ml. a kolektiv, fotografii zhotovil Vojtěch Smetena z Troubska. 

Fotografie dnes již zničeného smírčího kamene pod elektrovodem

 

Podle sdělení průvodkyně na zámku v Rosicích, kde na chodbě v l.patře je uložen další smírčí kámen, pochází tento z katastru obce Tetčice - asi poblíž místa dnešní odbočky ze silnice Brno-Rosice na Ostrovačice. Má rozměry: 157 x 51 x 17 cm. Je na něm znatelný erb a částečně čitelný nápis:" ... Burian z Olešničky a Moravce zabit…"

V nějaké knize ze 30. let 20.stol. je uveden smírčí kámen, který měl být u cesty mezi Popůvkami a Žebětínem. Pamětníci si na to nevzpomínají, název knihy také není znám.