T.G.Masaryk a Popůvky

V roce 1921 požádal jednatel místního odboru národní jednoty Vincenc Dvořáček Kancelář prezidenta republiky o poskytnutí některé z prezidentových knih do jejich knihovny. Brzy přišla kniha T.G.Masaryka "Karel Havlíček" s prezidentovým podpisem.

2.června 1928 učinil T.G.Masaryk v obci zastávku, byl uvítán ředitelem školy Vilémem Vašulínem a žákyní Marií Pazourkovou.

Na pamět 80.narozenin prezidenta byla na novou obecní kancelář zasazena pamětní deska - roku 1930. Za ní byly do kovového válce uloženy výpisy z historie obce a hasičského sboru, podpisy občanů, noviny, ukázky peněz a známek.

V roce 1999 k 650. výročí první zprávy o obci byly materiály vyjmuty, vystaveny, doplněny a znovu uloženy.