Popůvky po třicetileté válce

Popůvky měly až do počátku 17.století vždy několik vlastníků. Dále byly výlučným vlastníkem jednoho feudála.


Karel starší ze Žerotína je r. 1609 připojil spolu s Troubskem k rosickému panství. Potom patřily Albrechtovi z Valdštejna, Werdenberkům, od r.1702 k samostatnému statku Troubsko v majetku Hausperků, Sekorů ze Seckcnberku a Hodaků až do r.1848.

Robotní povinnosti od roku 1771 :

půlláníci - 12 ha půdy + louky: sobota od 24.6. do 28.9. 2 dny v týdnu se 2 koňmi a 1 osoba 4 dny týdně pěšky, ostatní čas 2 dny v týdnu se 2 koňmi
čtvrtláníci - 6 ha půdy + louky: robota od Jana do Václava 6 dní v týdnu 1 osoba, v ostatní čas 1 osoba 3 dny
podruzi - robota 1 den v týdnu


Pracovní doba činila 11 hodin, o žních 13 hodin. Vrchnosti se platila daň vojenská pro stát, z polí, zahrad a Vinohradů. Pro církev se odváděl desátek z úrody.