Frontové boje 1945

Při osvobozování Moravy postupovala ruská vojska spolu s rumunskou armádou směrem na Brno. Ve snaze znemožnit Němcům ústup na Jihlavu byla vyslána tanková četa pod velením ppor.Filimonova od Ledců přes Radostice údolím Bobravy na Tetčice a Kývalku a 18.4. 1945 sjela od Šípu do Popůvek. Pokračovala na Brno. V Bosonohách byl velitelský tank č.202 zničen a velitel Filimonov zahynul. Zbývající tři tanky jely k Brnu, u krematoria jsou dva zasaženy, poslední byl na Vídeňské ulici rovněž zničen. Ppor.Filimonov byl vyznamenán čestným titulem Hrdina SSSR in memoriam.


Příslušníci 41. tankové armády obsazují Popůvky se 6.gardovým jezdeckým sborem. Němci ovládají kopec Frédy, střílí na tanky, zasahují restauraci Vintrovna, která vyhořela, zabit je v č.5 Cyril Čupera. Až 25.dubna je osvobozeno Troubsko, Brno potom 26.dubna. Velké boje probíhaly o Říčany, v naší škole je polní lazaret. Na návsi u kaple je pohřbeno 6 padlých ruských vojáků, další zemřeli v lazaretu.