Archeologický výzkum v katastru Popůvek

1.Lokalita: areál čerpací stanice Shell a hotelu Extra.
               /Pod Šípem nebo V Hlavách/

Výzkum r.1994,P.Vitula

 • Kulturní zařazení:neolit,kultura s lineární keramikou

         Druh nálezu: sídlištní vrstva s nálezy zlomků keramiky

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s moravskou malovanou keramikou

         Druh nálezu: sídlištní objekt

 • Kulturní zařazení: doba bronzová, velatická fáze středodunajských popelnicových polí

         Druh nálezu: sídlištní vrstva se zlomky keramik

2.Lokalita: skladový areál MOTIP /Panské nivy/

Výzkum 1997, M.Bálek

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s moravskou malovanou keramikou, Eneolit, kultura jordanovská, nálevkovitých pohárů

         Druh nálezu: 7 sídlištních objektů s nálezy zlomků keramiky a štípané industrie

         /nástrojů/, zlomek keramiky zdobené vpichem s bílou inkrustací / s vkládaným

         materiálem /

3.Lokalita: stavba areálu firmy Deceunick / V Hlavách, správně Panské nivy /

Výzkum r.2001, 2002, A.Matějíčková

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s lineární keramikou, kultura s moravskou malovanou keramikou

         Druh nálezu: sídliště, zachyceny jámy ze sídliště lidu s lineární keramikou,

         část osady lidu s moravskou malovanou keramikou,množství keramiky s

         rytou výzdobou a keramika se žlutou a červenou malbou a velké množství

         štípaných a broušených kamenných nástrojů.

4.Lokalita:výkop v prostoru Pod Šípem.

Výzkum v r.2002, M.Přichystal.

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s lineární keramikou

         Druh nálezu: 10 porušených sídlištních objektů.

5.Lokalita: areál firem Italinox, Budějovický Budvar, Renault, Lancar, Liebherr / Panské nivy

Výzkum: 2001-2003, M.Bálek, A.Matějíčková, M.Geisler

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s lineární keramikou kultura s moravskou

         malovanou keramikou kultura zvoncovitých pohárů


         Druh nálezu kultury s lineární keramikou: sídliště včetně 169 kůlových jam v JV

         části areálu Italinoxu a přilehlé části areálu Budějovického Budvaru s unikátní

         kolekcí keramiky včetně celých tvarů nádob, menší množství nálezů

         východněji v areálu Renault a Liebherr. Nález 3 m hluboké studny.


         Druh nálezu kultury s moravskou malovanou keramikou: Sídliště s nálezy

         kromě běžné užitkové keramiky, zlomků zdobených žlutou a červenou

         malbou. V kolekci kamenné industrie vynikají jemné štípané čepelky z

         obsidiánu / do srpů /. Odkrytá plocha téměř 1ha v areálu Italinoxu zachycuje i

         7 půdorysů kůlových domů o rozměrech 10 x 4 m se 12 kůlovými jámami.

         Zlomky lidských a zvířecích plastik /též 12 cm vysoká žlutě malovaná

         keramická plastika ženy/. Tzv.hliníky, později zasypané, byly jámy pro vybrání

         hlíny na omazání proutěné výplně stěn domů mezi kůly. Nález hromádky

         suroviny pro výrobu kamenných broušených nástrojů.

6.Lokalita: areál firmy Hempel v Nové ulici.

Výzkum v r.2003, M.Geisler

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s lineární keramikou

         Druh nálezu: 3 pece s předpecními jámami, 6 sídlištních jam, 13 kulových

         jamek tvořících torzo nadzemního domu.

7.Lokalita: Panská niva – sever /dnes sídelní celek Nad Rybníkem/

Výzkum: 1943 J.Mikulášek, 1985 E.Kazdová 

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s moravskou malovanou keramikou

         Druh nálezu: sídliště s nálezy keramických zlomků, kamenné štípané a hlazené

         industrie, barviva.

8.Lokalita: nad Dolním rybníkem

Výzkum 1942 – 1948 J.Mikulášek, 1983 E.Kazdová

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s lineární keramikou - sídliště kultura s

         vypíchanou keramikou
         Druh nálezu: sídliště s početnou kolekcí keramiky, kostěné a kamenné

         nástroje.

 • Kulturní zařazení:neolit, kultura s moravskou malovanou keramikou

         Druh nálezu: minimálně 4 objekty sídliště se zlomky keramiky, štípanými a

         hlazenými kamennými nástroji, zvířecími kostmi,mazanicí, částmi lidských a

         zvířecích plastik

9.Lokalita: Sádky, svah pole od chat k Dolnímu rybníku

Výzkum: 1949, J.Mikulášek

 • Kulturní zařazení: neolit, kultura s moravskou malovanou keramikou

         Druh nálezu: sídlištní jáma oválného půdorysu a průměru 222 x 240 cm

         hloubky 60 cm s nálezy keramiky a hliněného přeslenu.

10.Lokalita: Dolní – mezi Šípskou zmolou a silnicí směr Lesní ul.

Výzkum: 1946, J.Mikulášek

 • Kulturní zařazení: doba železná, horákovská kultura

         Druh nálezu: polozemnice 400 x 300 x 40-70 cm se zlomky keramiky, 2

         kostěné nástroje, 2 přesleny, 2 bronzová závaží.

11.Lokalita:Nivky – prostor dnešní firmy Krones

Výzkum: J.Mikulášek

 • Kulturní zařazení:eneolit, kultura zvoncovitých pohárů

         Druh nálezu: sídlištní jáma s nálezy řady zlomků keramiky

12.Lokalita:při silnici Brno – Jihlava a v katastru obce.

Výzkum: před rokem 1938

 • Kulturní zařazení: neolit

         Druh nálezu: ojedinělé nálezy broušené kamenné industrie

 • Kulturní zařazení: eneolit, kultura zvoncovitých pohárů

         Druh nálezu: kostrový hrob s keramickými milodary – mísa a 2 hrnky

Stáří jednotlivých kultur

Neolit:   5500 –3500 př.n.l.
              starý s lineární keramikou 5700 –5000 př.n.l.
              střední s vypichovanou keramikou 5000 – 4700 př.n.l.
              mladý s moravskou malovanou keramikou 4700 – 4000 př.n.l.
Eneolit:  4000 – 2000 př.n.l.
               kultura jordanovská 4000 – 3800 př.n.l.
               kultura nálevkovitých pohárů 3800 – 3000 př.n.l.
               kultura zvoncovitých pohárů 2300 – 2000 př.n.l.
Doba bronzová: 2000 – 750 př.n.l.
               velatická kultura 1200 př.n.l.
               kultura lidu popelových polí 1200 – 750 př.n.l.
Doba železná: 750 – 400 př.n.l.
               kultura horákovská 750 – 400 př.n.l.

Přehled archeologických výzkumů v Popůvkách  byl sestaven na základě informací od Dr.Geislerové z Ústavu archeolog.a památkové péče v Brně – Husovicích a s využitím údajů Ph.Dr.L.Šebely z knihy o Popůvkách.