Silnice na Prahu a dění kolem ní

Silnice na Prahu byla prašná se štěrkovým podkladem, který byl zbudován v letech 1748 - 1760. 0d roku 1750 po ní jezdili poštovní poslové na koních, od roku 1790 pravidelné poštovní vozy. Zájezdní hostince se stájemi byly v Bosonohách a v Ostrovačicích.

V lesních úsecích docházelo občas k přepadání cestujících i k jejich usmrcení. Dokladem toho jsou smírčí kříže, které umístil na místě vraždy usvědčený pachatel v případě dohody s pozůstalými a zaplacení dohodnuté sumy peněz.
 
Smírčí kříž v prostoru jižně od silnice 602 má rozměry: 55x45x12 cm s křížem o šířce 12 cm. V místě vedení elektrovodu poblíž stával asi 50 m od silnice další smírčí kříž.s nápisem: " ••• zahynul jest Jakub Worpitz z Velké Býteše ••• Buh budiž milostiv duši jeho 1661 •.• ".

zničený smírčí kámen u obce Popůvky


Vintrovna - tento hostinec postavila vrchnost r. 1806, nájemcem a od r.1809 vlastníkem byl Jan Winter, dále Konicarovi, Tomáš Krejčí, Josef Flangl, Böhmovi ( Emilie byla sestrou W.puttika ), Suchánkovi, Vaňkovi, Švestkovi, Sládkovi.
 
V letech 1930 -1937 přes Popůvky vedla trať tzv. brněnského okruhu závodu automobilů. Nejlepší závodníci té doby: Louis Chiron, Rudi Caracciola, Bruno Sojka, Jiří Kristian Lobkovic, Luigi Villoresi.

Popůvky rozdělené dálnicí

V současnosti je obec rozdělena dálnicí D1 na dvě části. Protihlukové bariéry částečně řeší nadměrný hluk, který v posledních letech je na hranici únosnosti, ovšem to musí posoudit obyvatelé obce sami.