Etapy růstu Popůvek

V letech 1888 - 1914 se ročně narodilo v průměru 14 dětí při celkovém počtu obyvatel do 300. Rodiny se snažily mladým postavit nové domy, těch přibylo za tuto dobu asi 40, hlavně na Kopaninách. Dětská úmrtnost byla v té době do 10 let až 60 % !


V polovině 20. let 20.stol. byla vyvlastněna panská niva na stavby rodinných domů - vzniká ulice Chaloupky s novými 33 domy.


V roce 1948 je obci přidělen pozemek další panské nivy, začíná výstavba domů v ulici Nová -16 nových domů.


Počátkem 21.století je po restitučním řízení prodána orná půda mezi silnicí 602 a Augsperskim potokem na stavbu domů a bytových jednotek. Rostou sídlištní celky Na Nivách a Nad Rybníkem - až 260 nových domů pro 700-800 obyvatel.


Prostor mezi silnicí a dálnicí je zastavěn , vzniká tzv.průmyslová a obchodní zona.