Hlučnost dálnice D1

03.03.2010 21:29

Všichni víme, že nadměrná hladina hluku má velice negativní následky na psychiku  a zdraví člověka. Velká hluková zátěž může mít podle odborníků za následek trvalou únavu, pokles pozornosti, poruchy spánku, může se zvýšit hladina stresových hormonů, zvyšuje se krevní tlak, zrychluje tep, způsobuje deprese a celkový pokles výkonnosti Výzkumy jednoznačně prokazují, že výskyt civilizačních chorob, přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí.

 

Proč o tom píši 

V posledních dnech, možná vlivem klimatických podmínek si mimořádně uvědomuji, jak hlučná je dálnice D1 v naší obci.

Proč vlastně jsou Popůvky stále bez protihlukových bariér nikdo neumí, nebo nechce pořádně odpovědět.Kecy o tom, že nejsou peníze nemůžeme brát. Při nahlédnutí do internetu zjistíte, že okolní obce a města jsou daleko aktivnější při prosazování opatření ke snížení hladiny hluku vlivem dálnice D1.

 

 

Jaký je výsledek ? 

Bohunice, Starý Lískovec, Troubsko, Ostrovačice a celá řada dalších lokalit ovlivněných hlukem dálnice D1 mají vybudovány protihlukové stěny.

Popůvky – obec jejímž středem přímo prochází dálnice D1 má řešení protihlukových opatření v nedohlednu.

 

Již v listopadu 2004, při projednávání problémů souvisejících s přípravou „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka- Holubice“ souhlasil Ing.Cigoš z ŘSD s tím, že obec Popůvky je nejproblematičtější úsek. Slíbil urychlené řešení hluku a imisí. Tato jednání vedlo Ministerstvo životního prostředí.

 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje „Rozhodnutím“ ze dne 24.2.2006 vydala časově omezené povolení zdroje hluku dálnice D1 v úseku 185,000 –186,400 km Popůvky vpravo na dobu do 30.10.2009 s podmínkou, že dokonce října 2009 bude realizována protihluková stěna v tomto úseku vpravo ve směru staničení dálnice.

Tento termín dávno minul a se stěnou se ještě ani nezačalo, na rozdíl od sousedních obcí, kde jsou protihlukové bariéry již dávno vybudovány, přesto, že t. zv. NEJSOU PENÍZE.

           

Jediný zájem, který Ředitelství silnic a dálnic ČR o Popůvky projevuje je získání podpisů se souhlasem s budoucím trvalým nebo dočasným záborem od majitelů pozemků, které sousedí s dálnicí D1 na její rozšíření.

 

Kde je splnění slibů z listopadu 2004, kde je splnění podmínek z“ Rozhodnutí „ Krajské hygienické stanice? Ale především, kde je plnění slibů z volebního programu nezávislých kandidátů „Odpovědně pro občany“ kteří vedou naší obec?

 

Pokud se bude někdo konečně zajímat o problémy hlučnosti dálnice D1 v Popůvkách, které mají zásadní vliv na zdraví a pohodu všech občanů zde bydlících, tak by měl vzít v potaz, že do Popůvek patří také druhá část obce na severní straně , kde je v současnosti nová zástavba a rekreační oblast stejně postižená jako  ulice na Kopaninách nebo ulice Školní.

 

Odpovíte nám v naší anketě, zda vám vadí hluk z dálnice? V levém sloupečku můžete hlasovat.

V prosinci loňského roku vzniklo sdružení "Popůvky bez hluku", které se snaží tuto problematiku řešit. Stanovy sdružení si můžete přečíst také na našich stránkách.

 

 

 

 

—————

Zpět