Vraťte řidičáky

13.12.2009 20:19

Všichni si myslíme, že známe dopravní předpisy, ale přesto něco pro některé nové obyvatele Popůvek bydlící na ulici Veselská a v lokalitě Pod Šípem.

Obytná zóna :

 

Vozidlo se smí v obytné zóně pohybovat tak, aby neohrozilo chodce, nejvýše však rychlostí 20 km/hod. Při tom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

 

Chodci se mohou pohybovat po celém prostoru ulice, nesmí však znemožnit vozidlům průjezd.

 

Stání vozidel je v obytné zóně dovoleno pouze na místech k tomu vyznačených.Jinde je povoleno pouze zastavení pro urychlené naložení, nebo vyložení materiálu a osob.

 

Vozidla vyjíždějící z obytné zóny jsou povinna dát přednost vozidlům na komunikaci, která není součástí obytné zóny.Výjezd z obytné zóny je tedy výjezdem z vedlejší komunikace na komunikaci hlavní .

     

Přesné znění podle „ Pravidel silničního provozu“ dané zákonem č.361/2000 Sb. v plném znění stanoví v § 23,odst.1, řidiči následující povinnost:“ Při vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci, nebo organizovanému útvaru chodců, nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vyjíždění z účelové komunikace, nebo stezky pro cyklisty, nebo z obytné  nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.“

Začátek a konec obytné zóny je vymezen dopravní značkou IP26a,IP26b. 

 

Proč tolik psaní ?

 

            Téměř denně dochází k tomu, že někteří řidiči vozidel vyjíždějící z obytné zóny v nově vybudovaných lokalitách v severní části obce Popůvky, si agresivně vynucují přednost při najíždění na místní komunikaci spojující ulici Chaloupky s ulicí Pod vinohrady.Vzhledem k tomu, že někteří řidiči neznají dopravní předpisy doporučuji obecnímu úřadu, aby pověřil policii, kterou platí, zvýšeným dohledem v této oblasti. Současně by měla policie také dohlédnout na nepořádek,který dělají především nákladní vozidla při výjezdu z rekreační oblasti za rybníkem.

 

—————

Zpět