Uzávěrka 19.7.2013 - cyklistický závod

18.07.2013 15:33

V souvislosti s konáním cyklistického závodu bude v pátek 19.07.2013 v době od 9 do 19 h obousměrně uzavřena část Staré dálnice a silnice II/602 Veselka - Popůvky - exit Kývalka.

V Popůvkách bude možné se dostat z Troubska po ulici Školní až k Vintrovně. Přes ulici Jihlavskou do nové zástavby a na ulici Pod vinohrady pravděpodobně pouze v rozmezí 13:00 - 13:45. 

Komunikace v Žebětíně Dlážděná bude osazena dopravním značením „slepá pozemní komunikace“. Komunikace Ostrovačická směrem na Velkou cenu není nadále průjezdná z důvodu budování kanalizace v obci. Průjezdnost mezi Žebětínem a Kohoutovicemi bude zachována.

 

 

Křižovatka Stará dálnice


Trasa závodu – úplná uzavírka

 

Seznam komunikací dotčených uzavírkou:

 • II/602 Veselka – exit Kývalka
 • III/6021 od napojení na II/602 po napojení po III/3842
 • III/3842 od serpentiny u Hotelu Motorsport po výjezd z Masarykova okruhu Brno
 • III/3844 „Stará dálnice“ od kruhového objezdu ve Veselce po křižovatku na Žebětín a Kohoutovice (křižovatka na silnici III/3844 v místě křížení na Žebětín, Brno-Kohoutovice a Brno-Bystrc zůstane průjezdná. Uzavřený bude pouze směr z/do Veselky)

 

Stanovená OBJÍZDNÁ TRASA uzavírky silnice II/602 Veselka – Popůvky – exit Kývalka:

pro motorová vozidla s konstrukční rychlostí nad 80km/h je vedena obousměrně takto:

 • z Bosonoh po silnici II/602 do Brna,
 • I/23 Brno – exit 190 Brno-Západ,
 • Dálnice D1 z exitu 190 Brno-Západ na exit 182 Kývalka - úsek dálnice D1 bude pro tento den vyňat z režimu zpoplatnění průjezdu.

 pro motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 80km/h je vedena obousměrně takto: 

 • z Bosonoh po III/15274 Bosonohy – Troubsko,
 • III/15269 v obci Troubsko ulice Národního odboje,
 • III/15267 v obci Troubsko ulice Zámecká,
 • III/3946 Troubsko – Omice,
 • III/3945 Omice – Tetčice
 • II/394 Tetčice napojení na I/23

 

—————

Zpět