Předpisy pro každého?

11.10.2009 20:35

Již několik měsíců probíhá na pronajatém obecním pozemku na křižovatce ulice Veselské: stavební činnost bez stavebního povolení, bez vyjádření a souhlasu majitele pozemku, v rozporu s nedávno projednaným a odsouhlaseným územním plánem obce Popůvky a v rozporu s bezpečností silničního provozu.

—————

Zpět