Hotel nebo novodobá zřícenina?

08.11.2009 18:12

Již druhé desetiletí stojí u dálnice nad čerpací stanicí Shell nedokončený objekt hotelu, který jako šípková Růženka zarůstá náletovými dřevinami.

Soukromý investor původně s dobrým úmyslem chtěl vybudovat reprezentační hotelové zařízení, které mělo sloužit, jak pro automobilisty cestující po dálnici D1, tak především pro závodníky a návštěvníky motocyklových  závodů. 

Dobrý úmysl, ale zřejmě nedostatečný geologický průzkum zapříčinil,že ještě než došlo k zahájení výstavby vlastního objektu začalo při přípravných pracích docházet k sesuvu části svahu pod prostorem budoucího hotelu.Tato skutečnost si vyžádala nepředvídanou investici spojenou se zajištěním celého svahu. 

Následné zajišťování nových úvěrů spadlo do období, kdy banky velmi zvažovaly komu a jakou výši úvěru poskytnou. Po vyčerpání financí došlo k zastavení stavby a je zajišťována pouze ostraha celého staveniště. Od té doby rozestavěný objekt a okolí chátrá a nevyjasněné majetkoprávní záležitosti, včetně finanční nezajištěnosti nedávají v dohledné době šanci na dokončení objektu.Pouze pro zajímavost uvádím, že plocha pozemků, které patří k rozestavěnému hotelu činí téměř 25 000 m2.Je to velká škoda, protože dokončený objekt by tvořil významnou dominantu nad Popůvkami, nehledě na řadu pracovních příležitostí, které s provozem každého takového zařízení souvisí. 

Pokud má někdo jakoukoliv informaci, jaký bude další vývoj celé záležitosti rádi ji zveřejníme. 

Pro ilustraci uvádíme několik fotografií, jaký je současný stav celého areálu.

—————

Zpět