Audit a daňové poradenství

Společnost FIZA a.s. poskytuje služby v oblasti audit a daňové poradenství. Se sídlem v Brně a půsbností po celé ČR je profesionálním partnerem všem, kteří hledají auditorské služby a daňové poradenství. Audit by měl být vnímán nikoliv jako hrozba, ale jako příležitost do firemních procesů pořádek a systém. Auditoři jsou především lidé, kteří mají snahu svým klientům pomoci, ať už v oblasti řízení finančních procesů či lidských zdrojů, ale i v oblasti optimalizaci daňových záležitostí.
 
Dlouhodobá spolupráce s auditorem s sebou nese řadu pozitiv. Při auditingu dochází především k minimalizaci chyb a odhalení vnitřních rezerv, ale také vznikají různá užitečná doporučení. Obojí pak může přinést značné úspory a konkurenční výhody.
 

Auditorské služby

 
auditorské ověřování účetních závěrek a výročních zpráv,
auditorské ověřování účetních závěrek sestavených podle mezinárodních nebo jiných účetních standardů,
auditorské ověřování zpráv o ovládacích vztazích,
auditorské ověřování účetních a jiných odhadů, posuzování práce interního auditu,
auditorské ověřování hospodaření měst, obcí a organizací veřejného sektoru,
auditorské ověřování pro zvláštní účely,
auditorské ověřování softwarových produktů,
služby realizace due-diligence,
provádění forenzních auditů, metodická podpora a poradenství vztahující se k výše uvedeným činnostem.
poradenství při tvorbě metodiky účetnictví a tvorbu metodiky účetnictví.
 
Ve všech oblastech auditu a souvisejících činnostech společnost FIZA a.s. poskytne komplexní poradentství a podporu při současném zachování nezávislosti a objektivity. Auditorské výroky této renomované společnosti jsou objektivní, nezávislé a respektované nejen v České republice, ale i v zahraničí.