Sdružení nezávislých kandidátů Popůvky 2010

 

Program volební strany "Sdružení nezávislých kandidátů Popůvky 2010"

 

Vztah k občanům:

 • zlepšit komunikaci s občany
 • zlepšit informovanost občanů s využitím Internetu a kabelové televize
 • znovuzřízení diskusního fóra na oficiálních webových stránkách Popůvek
 • zlepšit spolupráci s podnikatelskými subjekty a živnostníky v obci pokračovat v jednáních o odhlučnění dálnice
 • vybudovat vodovod na ulici Lesní
 • vybudovat kanalizaci v Popůvkách za pomocí dotace z Evropských fondů
 • žádat o dotace na opravu a rozšíření Základní školy a Mateřské školky
 • prioritně zvýšit kapacitu Mateřské školky
 • zlepšit spolupráci s vedením a členy místního Sokola Popůvky
 • zlepšit dopravní obslužnost obce ( využití i spojů, které obcí jen projíždějí)
 • vybudovat dětské hřiště a provést parkové úpravy na ul. Veselské

 

Bezpečnost v obci:

 •  zajistit radar oznamující rychlost v obci na ul. Školní a Jihlavské
 • zbudovat zpomalovací prahy na ul. Veselské, případně i jinde, dle potřeby.
 • zlepšit spolupráci s Policií ČR
 • zajistit dodržování dopravních předpisů v obci

 

Vzhled obce:

 • zajistit pravidelnou údržbu obecních pozemků a komunikací vlastním zaměstnancem, kterému obec zajistí potřebné vybavení
 • dokončit úpravu náměstí
 • provést opravu, případně zatrubnění a zavezení požární nádrže Na místě požární nádrže zhotovit park
 • starost o veřejnou zeleň spojenou s výsadbou nových stromů, ve spolupráci s občany
 • zajistit odpadkové koše v obci

 Zdroj: leták roznášený do schránek Sdružením nezávislých kandidátů Popůvky 2010.

Jednotliví kandidáti:

 

1)    Sedlák Vojtěch,  61 let, důchodce
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

2)    Kapoun Pavel Ing.,  53 let, úředník
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

3)    Fretzerová Ivana, 42 let, zubní technik
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

4)    Vyskočil Zdeněk,  37 let, mechanik seřizovač
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

5)    Škop Michal, 39 let, podnikatel
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

6)    Bár Arnošt Mgr., 45 let, středoškolský učitel
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

7)    Cardová Alena, 56 let, živnostník
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

8)    Hahn Petr, 37 let, hrázný
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

9)    Kocian Jakub, 27 let, obchodní zástupce
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

10)    Haiserová Lenka, 43 let, pracovník v sociál. službách
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

11)    Haiser Petr, 42 let, řidič
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

12)    Křivánková Hana, 29 let, obchodní referent
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

13)    Coufal Miroslav, 37 let, elektrotechnik
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

14)    Höklová Stanislava Ing., 48 let, personalista
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

15)    Kapoun Vítězslav, 25 let, úředník
Bez politické příslušnosti
Popůvky