Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti

 

Volební program pro komunální volby 2010 v obci Popůvky kandidátů na zastupitele za ČSSD a Nezávislé 

 

1. Dostavba protihlukové stěny, případně jiný způsob omezení hlučnosti na dálnici D1 v úseku obce Popůvky.

2. Nové, kvalitní a stále aktualizované webové stránky obce Popůvky včetně diskusního fóra. Kontaktní a adresné spojení na všechny zastupitele.

3. Zajištění financí pro nástavbu školy a školky nebo jejího alternativního řešení.

4. Zřízení Miniškolky pro hlídání dětí.

5. Pravidelný úklid obecních komunikací.

6. Instalace odpadkových košů u rybníka a dalších exponovaných místech.

7. Svoz odpadků 1x týdně – především u tříděného odpadu.

8. Snížení poplatku za svoz komunálního odpadu pro děti od 0 do 12ti let a seniory nad 70 let na 300 Kč ročně.

9. Snížení ceny poplatku za druhého a dalšího psa na 150 Kč.

10. Získat peníze z evropských fondů na rozvoj obce.

11. Získat finance na multimediální tabuli do místní školy.

12. Zápisy z rady a zastupitelstva obce zveřejňovat do 3 dnů od zasedání.

13. Zveřejňovat zápisy komisí a výborů zřízených při ZO do 3 dnů od zasedání.

14. Audio záznamy a textové přepisy hlášení veřejného rozhlasu zveřejnit na   www.popuvky.cz ihned po vysílání.

15. Snížit náklady na telekomunikaci obecního úřadu.

16. Pravidelné setkávání starosty a zastupitelů z naší kandidátky s občany obce.

17. Netolerance k černým stavbám.

18. Nedopustíme změny územního plánu bez souhlasu většiny obyvatel obce.

19. Budeme s péčí řádného hospodáře zacházet s financemi a majetkem obce.

20. Nedopustíme neoprávněné navyšování ceny staveb, kde zadavatelem je obec Popůvky,  a nedodržování termínu předání či dokončení stavby.

21. Zpravodaj Popůvky doručíme zdarma každé čtvrtletí do všech schránek v Popůvkách.

22. Vyzveme majitele zaplevelených pozemků k jejich údržbě, a v případě neuposlechnutí výzvy budeme okamžitě řešit situaci soudní cestou.

 

Představení jednotlivých kandidátů:


1)    Ing. Jaroslav Konečný, 40 let, ekonom, sociální pedagog
Člen ČSSD

Popůvky, Střední 22

Syn 18 let
Aktivní sportovec – specializace na Long distance triathlon, běh – cca 50 závodů ročně, distance  od 5 km do 43 km, potápění, jóga, spinning, lední hokej, tenis.

Pracovní zkušenosti
Od roku 1992 dodnes jako OSVČ obchodní a lektorská činnost.

Vybraná členství v klubech
Od 2001 členem ČSSD v MO Brno - Kohoutovice, od 2006 člen finančního výboru při MČ Brno - Kohoutovice, 2006 - 2009 člen Městského výkonného výboru ČSSD Brno, 2008 - 2010 člen Městské kontrolní komise ČSSD Brno, od roku 2006 místopředseda Sportovní a Energetické komise Klubu zastupitelů ČSSD Brno, od 29.12.2009 zakladatel a předseda občanského sdružení Popůvky bez hluku, od 22.7.2010 doposud předseda a zakládající člen místní organizace ČSSD Popůvky u Brna

Kontakty:
Mobil:  +420 603 220 099
https://www.facebook.com/jaroslav.konecny
E-mail: jaroslav.konecny@centrum.cz
ICQ: 49948608

2)  Renata Kravalová,  35 let, podnikatelka – specializovaný maloobchod
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Chaloupky 21
email: kravalovar@seznam.cz
 „Chci dál pracovat na kulturních, sportovních a zájmových aktivitách, hlavně pro děti.“

3)    Ing. Martina Brücknerová, 36 let, hlavní účetní
Členka ČSSD
Popůvky, Střední ulice
„Vyrovnané a úsporné hospodaření obce, získávání prostředků z dotačních titulů.“

4)    Michal Pazourek, 32 let, specialista platebních karet
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Školní 1
e-mail: michal.pazourek@seznam.cz
„Chci mít kam dát děti do školy.“

5)    Mgr. Pavel Gaura, 35 let, specialista informačních technologií
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Pod Vinohrady 242/33
E-mail: pavel.gaura@email.cz
„Zajímá mě, co se děje tam, kde bydlím.“

6)    Ing. Josef Paděra, 45 let, stavbyvedoucí
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Školní ulice
„Chtěl bych snížit ceny stavebních prací financovaných obcí.“

7)    RNDr. Jiří Létal, Ph.D., 53 let, statistik
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Horní 1
E-mail: letal@t-email.cz
“Hledejme cesty, jak pro čistší a krásnější prostředí udělat co nejvíce pozitivního.”

8)    Ing. Josef Veškrna, 49 let, technický ředitel
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Lesní 1A
e-mail: josef.veskrna@iol.cz
"Aby ulice Lesní nestála mimo dění v obci a také aby Popůvky byly příjemným místem k žití!"

9)    Ing. Jiří Švec,  31 let, ekonom
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Veselská 22
E-mail: svec.jiri@volny.cz
„Kladu maximální důraz na možné využití dotací z Evropských fondů pro zkvalitnění života v obci.“

10)    Jiří Štoček, 22 let, mechanizátor zemědělské a lesnické výroby
Bez politické příslušnosti
Popůvky 226e
e-mail: stocji@centrum.cz
„Příjemnější bydlení v zahrádkářské kolonii.“

11)    RNDr. Renata Arvaiová, 48 let, produktový specialista
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Střední ulice
E-mail: arvaiova@seznam.cz
„Chci klidné a kulturní bydlení na hranici města Brna s výhodami snadného přístupu do města i bydlení mimo město."

12)    Markéta Klímová, 30 let, technik elektronických smluv neživotního pojištění
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Rosická 14
E-mail: marklimova@seznam.cz
„Popůvky - lepší život pro rodiny s dětmi.“

13)    Ing. Roman Jaroš, 35 let, obchodně-technický pracovník
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Veselská
E-mail: roman.jaros1@seznam.cz
„Mám zájem na přiblížení se novodobým standardům vesnice.“

14)    Helena Kahánková, 34 let, konzultantka pro firemní rozvoj a strategický marketing
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Horní 2
E-mail:h.kahankova@centrum.cz
„Pocházím ze severu Čech a moje motivace je jednoduchá - mám zájem v Popůvkách žít a vytvořit zdravé kořeny pro další generaci.“

15)    Jiří Ryšavý, 44 let, specialista PKO
Bez politické příslušnosti
Popůvky, Kopaniny 55
„Komunální politika je pro mě hlavně o lidech. Mám zájem o to, co se v obci děje“.

     Program ke stažení ve formátu PDF