Kruštík širolistý - orchidej Bosonožského hájku

Kruštík V letních měsících můžete v Bosonožském Hájku nalézt jednu z méně vzácných orchidejí a to Kruštík širolistý. Využijte příležitost k prázdninové návštěvě této zajímavé lokality v okolí Popůvek, která jistě stojí za naši pozornost. Chovejte se ovšem k přírodě uctivě, protože toto zajímavé místo má statut přírodní rezervace a zasluhuje naši ochranu.

Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

Vytrvalá, 20-50 cm vysoká bylina se zelenou nebo hnědočerveně naběhlou lodyhou. Listy podlouhle kopinaté až široce vejčité, horní listy přecházejí v listeny. Květenství mnohokvětý klas se 13-75 i více květy. Květy vyrůstají z paždí kopinatých, špičatých listenů. Okvětní lístky nazelenalé, žlutavězelené nebo často hnědočerveně naběhlé. Pysk kratší než ostatní okvětní lístky se srdčitým nebo vejčitým epichilem. Hypochil uvnitř nachově hnědý. Plodem tobolky.

Místa výskytu:

Roste od nížin po horské oblasti v lesích – nejčastěji listnatých, ale i jehličnatých, často na okrajích lesa, podél cest a v křovinách. Daří se mu na čerstvých, živinami bohatých vápnitých i nevápnitých půdách. Nalezneme jej však také na člověkem ovlivněných stanovištích – např. haldy.

Doba květu:

červenec- srpen

Význam a zajímavosti:

Patří mezi nejvariabilnější orchideje a rozlišujeme u něj několik nižších taxonů. 

Na konci 19. století byl neúmyslně zavlečen do Severní Ameriky, kde se od té doby šíří po území Spojených států.

Ochrana:

Kruštík širolistý je nejrozšířenějším druhem tohoto rodu u nás, proto také nebyl zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů. Je však zařazen mezi ohroženými druhy a to ve skupině C4a – druhy vyžadující další pozornost. 

 

        

foto Kruštíku širolistého - Eva Blahoňovská