Školy v Popůvkách

První škola v Popůvkách byla postavena nákladem vrchnosti na části panské zahrady, výuka započala r.1796. Učitelem byl až do jejího zániku pro malý počet žáků František Kaláb. Stála na místě dálničniho mostu v Chaloupkách.


Stávající základní škola byla pod názvem jednotřídní škola obecná postavena v roce 1908 a 22.9.1908 bylo započato s výukou 48 zapsaných žáků. Náklady stavby byly 33 402 K, dvě třetiny zaplatil majitel velkostatku, zbytek obec. Přístavba druhé třídy tyla dokončena v roce 1928, náklady byly 110 000 Kčs.

Základní škola Popůvky


Ředitelé školy: Jakub Doležal, Vilém Vašulín, Leopold Vondráček, zastupujici Karel Kilian, Emanuel Hlinka, zastupujici Karel Kilian, František Haničinec, František Trčka, Bohumil Stejskal, Jan Plaisner, František Koudelka, Jan Přivřel, Lituše Raabová, Marie Wittichová, Jarmila Hložková, v současnosti je ředitelem Základní školy v Popůvkách pan Mgr. Petr Jalový.

 


Mateřská škola byla nejprve v budově bývalé myslivny v ulici Chaloupky, provizorně v tzv. klubovně, v nové budově od r.1972. Nejdéle zastávala funkci ředitelky Stanislava Jedličková.