Výsadba nových stromů v naší obci.

26.12.2011 13:50
V průběhu měsíce listopadu proběhla v obci výsadba stromů a keřů, jako částečná náhrada zeleně za vykácené stromy při rozšiřování silnice D602 v katastru  Popůvek.
 
Byla vysázeno 9 stromů podél hřiště a přilehlé komunikace, dále bylo vysázeno několik stromů a keřů na volném prostoru na Návsi naproti obchodu, kde byl vysazen i smrček, který by měl v budoucnosti sloužit jako vánoční strom. Poprvé byl ozdoben a rozsvícen již 26.listopadu 2011, 
 
Část nové výsadby bude provedena u obecního úřadu, jednak jako náhrada za strom, který byl vykácený v jarních měsících, několik konifer bylo vysazeno podél komunikace vedoucí ke garáži pod OÚ.
 
Zatím jako poslední byly zasazeny 4 značně vzrostlé stromy podél Dolního rybníka, před hospodou U žabáka, jako náhrada po vykácených topolech, které v minulosti tvořily velmi výraznou dominantu v této části obce. Musíme doufat, že výsadba neskončí jako 23 stromů, které zde již jednou byly vysazeny za minulého vedení obce. Protože se o ně nikdo nestaral tak většina uschla a zbytek byl poničen při parkování automobilů v tomto prostoru.
 
Dokončení celé akce je plánováno na jarní měsíce, kdy by výsadba měla být dokončena včetně zatravnění některých prostor.
 
Pro ilustraci přikládáme několik fotek z této akce.
 

—————

Zpět


Fotogalerie: Výsadba nových stromů v naší obci.

Tato fotogalerie je prázdná.