Turecké hospodářství

26.12.2011 14:02

Turecké hospodářství, aneb jak si minulá vedení obce představovala „Spolupráci při provozu kabelového rozvodu“.

 
Všichni pamatujeme, že v roce 2006 probíhala v naší obci nová kabelizace pro přenos televizních a rozhlasových programů včetně internetu. Investorem a vlastníkem tohoto kabelového rozvodu je obec Popůvky. Finanční náklady celé akce, včetně příspěvku na přívodní optokabel ve výši cca 4,5mil.Kč byly kompletně hrazeny z rozpočtu obce. Tato částka představovala víc jak dvě třetiny celoročního rozpočtu obce.
 
V závěru roku 2006 na veřejném zasedání zastupitelstva ještě před volbami do nového zastupitelstva byli občané informováni, že provoz kabelovky je předběžně zvažován ve dvou variantách.
První varianta byla provozovat kabelovou televizi ve stejném režimu, jak byl provozován předchozí kabelový rozvod, to znamená kompletně v režii obce
 
Druhá varianta říká, že firma SELF servis se bude starat o provoz celé sítě a bude platit měsíčně poplatky za připojení internetu a KBT.
 
Dále byli občané informováni, že je nutno vyjasnit nějaké nepřesnosti s firmou SELF servis a konečné rozhodnutí o použité variantě provozování KBT učiní nové zastupitelstvo po svém ustavujícím zasedání.
 
Na druhém zasedání nového zastupitelstva dne 6.12.2006 byli občané informováni, že firma SELF servis bude provozovat kabelovku na své náklady a to včetně oprav a servisu. Za to bude provozovatel odvádět dohodnutou částku za pronájem obecní sítě KBT. Tato částka nebyla blíže specifikovaná. Internet bude smluvně přímo u  SELF servisu bez poplatku obci.
 
Následně 22.12.2006 byla podepsána smlouva o provozu kabelového rozvodu mezi obcí Popůvky a SELF servisem s.r.o.
 
Překvapení občanů při uzavírání smluv jednotlivých domácnosti bylo značné, když se dověděli, že smlouvy jsou uzavírány za stejných podmínek jako v jiných obcích, ačkoliv soukromý provozovatel kabelovky používá obecní majetek a obci poskytuje minimální poplatky. Bývá dobrým zvykem, že provozovatel KBT vybuduje vlastním nákladem kabelovou síť a následně uzavírá standardní smlouvy s uživateli za jasně stanovených podmínek. Teprve v této době byli občané informováni, že za jednu aktivní zásuvku dostane obec 30,-Kč. u základní nabídky a 50,-Kč. u rozšířené nabídky televizních programů 
 
Pokud nahlédnete do návrhu rozpočtů v letech 2007 – 2011 jsou příjmy z KBT následující
 
  • 2007 15 000 Kč
  • 2008 10 000 Kč
  • 2009 100 000 Kč
  • 2010 112 000 Kč
  • 2011  81 000 Kč
 
Celkem za 5 roků byl plánován podle této uzavřené smlouvy příjem do obecní pokladny 310 000Kč to je opravdu velice lukrativní dohoda ale nikoliv pro obec. Skutečný příjem do obecní pokladny neznám. Poměrně jednoduše si můžeme spočítat příjmy provozovatele KBT, když za rozšířenou nabídku televize a připojení k internetu účtuje cca 1 000,-Kč měsíčně za každou přípojku, 
 
Další, daleko největší překvapení čekalo občany po dalších volbách po nástupu nového zastupitelstva v roce 2010, kdy byla oprášena smlouva a bylo zjištěno, že celá kabelová síť včetně veškerého příslušenství vybudovaná z rozpočtu obce v hodnotě cca 4,5mil Kč musí být SELF servisu nabídnuta k prodeji za 600tisKč. Navíc platby za roky 2007 – 2011 budou od této částky odečteny, jako záloha na konečnou cenu, takže celá kabeláž bude předána de facto doslova jako dar soukromé firmě téměř zadarmo. Termín předání je smluvně stanoven k 1.1.2012.
Toto všechno v době, kdy OÚ složitě řeší problém financování rozšíření kapacity mateřské školky, kdy není jasné jak získat prostředky na dobudování vodovodu na ulici Lesní, vybudování přečerpávací stanice na ulici Veselské a další naprosto nutné investiční akce obce.
 
Kdo připravil tento tunel do obecní pokladny?
Kdo posoudil ekonomiku a právní důsledky této smlouvy ?
Kdo dal oprávnění k podpisu takto pro obec nevýhodné smlouvy? 
Nikde ve veřejně přístupných dokumentech jsem nenašel, že by zastupitelstvo dalo komukoliv pověření k podpisu takové smlouvy.
 
Doufejme,že současné vedení obce alespoň částečně napraví naprosto nekompetentní jednání předchozích představitelů obce i když podle právního rozboru je šance na úspěch malá. 
 
Kolik ještě vypadne podobných kostlivců ze skříní našeho OÚ?
 
Máte něco k tomuto tématu? Naše fórum je Vám k dipozici.
 

—————

Zpět