Toulky pod Brnem 3 – Labyrint pod Zelným trhem.

01.09.2013 17:46
Zelný trh je jedno z nejstarších brněnských náměstí, poprvé je zmiňován počátkem 13. stol. kdy nesl název Horní trh. Dnešní název pochází z 15. století, celé prostranství žilo po celá staletí každodenním životem obchodování, především se zde prodávaly potraviny, maso, chléb, mléko, zelenina, obilí a všechny zemědělské produkty, víno, zkrátka všechno co souviselo s provozem domácnosti. Jednou za čas řemeslnické výrobky. Bylo určitě kulturním centrem, vystupovali tam kejklíři, provazochodci, setkávali se zde občané Brna také na kus řeči. Sklepy a podzemní prostory zde byly zázemím trhoveckého života, který zde přetrvává déle jak 700 let. Sklepy vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk – nejvíc jich vzniklo v době baroka.
 
Ve sklepech, kde je stejnoměrná teplota se jednak dobře udržovaly potraviny před hnilobou a zkázou, hlavně však zabezpečovaly zboží v období, kdy se neprodávalo před krádežemi a poškozením.
 
  
 
Labyrint podzemních uliček, zákoutí, schodišť a odboček začíná na rohu Masarykovy ulice se Zelným trhem, vede pod náměstím a končí u komplexu Malého špalíčku.
 
Návštěvníci kteří navštíví tyto prostory uvidí klasický historický sklep, ukázku jak se zde uchovávaly potraviny, je zde k vidění alchymistická dílna, vinný sklep. Další expozicí je trestnice, ve které je vystaven pranýř, klec bláznů a řada mučících nástrojů.
 
Podzemí je vybaveno klimatizací a čerpadly na odčerpávání hladiny spodní vody. Na mnoha místech je malá podchozí výška jako důsledek propojování sklepních prostor v různých výškách, protože jsou propojeny prostory, které původně spolu nesouvisely, protože byly v různých domech. Vlastní sklepy jsou v hloubce 6-8 m pod povrchem náměstí.
 
   
Celkové náklady na sanaci podzemí přesáhly 120mil. Kč. polovina prostředků šla z fondů EU, z toho cca 100mil. byla stavební část projektu a 20 mil. náklady na interiér a expozice. Tento projekt byl největší kulturně historickou investicí města v minulých letech.
  
Po kompletní stavební úpravě, kdy byly propojeny do jednoho celku jednotlivé části vznikla v roce 2011 doslova unikátní soustava historických sklepů a chodeb s názvem Labyrint pod Zelným trhem.
 
Bohužel část těchto sklepů byla v době nedávno minulé z hlediska historické autentičnosti nevhodnými stavebními úpravami zcela zničena. Celá řada podzemních prostor pod náměstím a přilehlými budovami není veřejnosti přístupná vůbec, protože jsou součástí různých komerčních prostor, nebo soukromí majitelé nemovitostí nedaly souhlas k jejich prozkoumání a zpřístupnění.
 
Podzemí je přístupné od počátku roku 2011. Vstup je ze Zelného trhu 21. Každopádně, i když je přístupná necelá polovina skutečně známých prostor stojí tento unikátní komplex za zhlédnutí.
 
  
   
   

—————

Zpět