Totální devastace lokálního biocentra

19.12.2010 17:17

Opět jsme svědky toho, jak v tomto státě některé podniky naprosto nerespektují nutnost ochrany přírody a zneužívají svého monopolního postavení tím, že si sami stanovují podmínky, jak se k přírodě chovat.

Jedním z těchto podniků je energetika, která stanovením ochranných pásem podél energetické rozvodné sítě totálně bezmyšlenkovitě devastuje přírodu.

Popůvským katastrem prochází síť VVN 400 kW, která podle energetického zákona má ochranné pásmo o šířce 72 m. Tato ochranná pásma nerespektují ani  Územní systém ekologické stability, ani lokální biocentra.

celý článek naleznete zde

—————

Zpět