Rekonstrukce povrchu silnice II/602 Popůvky –Ostrovačice ve finiši.

07.08.2011 17:34

Dlouho plánovaná rekonstrukce povrchu komunikace byla zahájená v dubnu tohoto roku, s termínem dokončení v měsíci září. Realizací byla pověřena firma Skanska, která práce zahájila vykácením části lesa podél vozovky. Mimo jiné by měla být v katastru obce za tyto stromy provedena náhradní výsadba. Kde bude výsadba realizovaná rozhodne zastupitelstvo obce.

Práce následně pokračovaly rozšířením tělesa  vozovky po levé i pravé straně na tří dopravní pruhy. Souběžně se budovaly nové přejezdy, propustě, překládky inženýrských sítí a kabeláží, navážení kamenného podloží a řada dalších souvisejících prací. Samozřejmě byl rovněž odstraněn původní povrch ze žulových kostek. Tímto zanikla poslední dochovaná dlážděná část původní trati Masarykova okruhu  z roku 1930.

Jako první byl zprovozněn úsek od nájezdu na dálnici, přes křižovatku na Kývalce podél hlavní tribuny  až na rozcestí směrem na Ostrovačice. Tento úsek je již zkolaudován a slouží veřejnosti.

V současné době finišují práce na nejpracnějším úseku od benzínky po křižovatku na Kývalce. Provádí se svahování, přídlažby, montáž betonových rigolů podél vozovky, dokončovací práce na propustcích a začala pokládka asfaltových vrstev. Cílem je umožnit částečný provoz, především pro veřejnou dopravu při konání Grand Prix České republiky. Pokud si někdo najde čas a projde rozestavěný úsek zjistí, že zbývá spousta práce, aby mohla být komunikace kolaudovaná v plánovaném termínu v září 2011.

Jako zajímavost uvádíme,že společnost Automotodrom Brno se s Jihomoravským krajem dohodla alespoň na symbolickém zachování původní části dlažby. Několik dlažebních „ kostek“ Automotodrom odebere a vyrobí z nich upomínkové předměty. Nejhodnotnější část bude tvořit omezená série třiceti kostek, z nichž každá ponese jméno jednoho jezdce spjatého s historií i současností Masarykova okruhu. Kostky budou nabídnuty v dražbě a výtěžek dražby bude předán nadačním fondům se kterými Automotodrom spolupracuje.

Fotogalerie ke článku

 

  

—————

Zpět