Protihluková stěna Popůvky

08.10.2011 14:20

 

Jak většina obyvatel naší vesnice ví, probíhá montáž  „Rozebíratelné protihlukové stěny Popůvky“ vpravo na dálnici D1z absorpčních stěnových panelů o celkové délce 1400m, v km 185,000-186,400 v pravé nezpevněné krajnici. Účinná výška podle stavebního povolení má být od 3,50m – 4,50m.
 
Úseky PHS u mostů ev.č. D1-220 a D1-221 v délce cca 48 a 42m jsou navrženy z neprůhledných panelů umístěných na samostatných ocelových příhradových konstrukcích.
 
V současné době jsou osazeny všechny nosné konstrukce, mimo příhradových konstrukcí a byla zahájena montáž stěnových panelů ve směru od Kývalky.Konstrukce a povrch těchto panelů má zajistit takové absorpční vlastnosti, že zamezí nebo alespoň sníží šíření hluku a vibrací po obou stranách dálnice.Termín dokončení a kolaudace celé stěny je do poloviny listopadu 2011
 
Ve stavebním povolení z listopadu 2008 je pod bodem 21/a  stanovena jedna zásadní podmínka:
 
Před vydáním kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu budou předloženy výsledky měření hluku z provozu dopravy na dálnici D1, prokazující v dotčených chráněných prostorech vlevo i vpravo od dálnice D1,nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, které jsou upraveny v nařízení vlády č.148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 
Doufáme, že tato podmínka bude beze zbytku naplněna a bez jejího splnění nebude kolaudační rozhodnutí vydáno. U občanů, kteří bydlí na levé straně dálnice D1 je oprávněná obava, že po dokončení PHS na pravé straně se zde podstatně zvedne hladina hluku.
 
Pro zajímavost zveřejňujeme několik fotografií z průběhu výstavby.
 
Prohlížení obrázků formou lightboxu nemusí úplně korektně být zobrazené ve starších verzích Internet Exploreru. Doporučuji používat Chrome od společnosti Google, jako v současnosti jeden z nejrychlejších prohlížečů.
 

 
 
 
 

—————

Zpět