Petice České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty

21.02.2019 19:17

Europoslanci hlasovali pro podporu biodiverzity


Europoslanci Výboru pro životní prostředí se při hlasování o reformě zemědělské politiky EU přiklonili na stranu ochrany přírody a požadují, aby 15 miliard EUR šlo na podporu biodiverzity. Je to velmi důležitý krok při jednání o reformě Společné zemědělské politiky EU, která dosud zemědělce chránící přírodu nepodporovala dostatečně.

Současná zemědělská politika má zničující dopad na populace ptáků zemědělské krajiny a celkovou biodiverzitu, a stejně negativně ovlivňuje kvalitu a množství vodních zdrojů. Evropská unie na Společnou zemědělskou politiku ročně vynakládá 60 miliard EUR a nyní, při tvorbě reformy, je příležitost ovlivnit, jak budou tyto zdroje použity v budoucnosti.

Česká společnost ornitologická před hlasováním vyzvala své příznivce, aby prostřednictvím e-mailu požádali čtyři české europoslance Výboru pro životní prostředí, aby se přiklonili na stranu ochrany přírody a udržitelného zemědělství a podpořili tak změny, které povedou ke zlepšení návrhu Komise. Děkujeme všem, kteří se do naší výzvy zapojili!

Za posledních 30 let jsme v České republice svědky úbytku dříve běžných druhů, jako jsou skřivani, vlaštovky nebo čejky, které u nás byly tradičními průvodci hospodáře při polních pracích. Reforma Společné zemědělské politiky je poslední příležitost zabránit tomu, aby z našich luk a polí úplně nevymizely další druhy.

Dalším krokem při tvorbě reformy je hlasování Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

 

 

Pro zdravou a pestrou krajinu může něco udělat každý z nás. O budoucí podobě zemědělských dotací se rozhodne na základě jednání ministrů jednotlivých členských zemí. Žádáme vás proto o podporu naší petice, která je určená ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi zde: https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/

—————

Zpět