Obec za první světové války v letech 1914-1918.

31.03.2012 19:17

 

Ze 179 mužů narukovalo během válečných let 80, z nich 8 padlo - Augustin Blaňka, Josef Černoušek, Leopold Jeřábek, Vincenc Jeřábek, Josef Kobza, Josef Kubů, Metoděj Kula a Josef Novotný. Řada byla raněna, v ruském zajetí jich bylo 12 , v srbském 2. 
V legiích bojovali: v ruských Jan Pospíšil /16/ a František Soukop /21/, v italských Vilém Vyskočil /20/. 
Byl prováděn i odvod koní, zapřahat se musely i krávy. Docházelo ke zdražování potravin, do mouky se míchala mouka kukuřičná, později se vydávaly poukázky na potraviny, na chleba chlebenky a pod. Starší žáci pracovali za narukované otce na polích, v panském dvoře pracovali ruští civilní zajatci. 
Rodinám bez živitele se vyplácela podpora ve výši 80 hal. pro ženy a děti nad 8 let, od r.1917 byla podpora zvýšena na 1 K 60 hal. denně. Děti do 8 let dostávaly poloviční podporu. 
Bylo vypsáno 8 válečných půjček. Při páté r.1916 se vybralo 34 950 K a při sedmé r.1917  23 850 K. 
Ve škole byly děti vedeny ke sběru ve prospěch Rakouského červeného kříže, dále ke sběru vlněných a kaučukových odpadků, duběnek na třísloviny pro koželužny, bukvic na přípravu oleje ,listí a bylin na čaje. Pro vojáky zhotovovaly školní děti papírové podešve a ponožky, kukly, onuce, sbíraly kopřivy na výrobu látek na přikrývky, pytle, tlumoky. Po domech se vybíralo na sirotky. 
Ve škole byl zřízen válečný koutek. Aby se šetřilo papírem, psalo se na břidlicové tabulky, místo kožené obuvi se chodilo v dřevácích a bosky. 
Po mši se zpívala rakouská hymna, byl vydán zákaz cvičení v tělovýchovných spolcích, zakazovány české písně s protiválečnou tematikou.
 
V roce 1916 je povoleno zřízení pobočky místní školy v neprovozovaném hostinci Vintrovna. Učitelkou je Anna Bartoňková, dcera místního šafáře v panském dvoře. Správce školy Jakub Doležal musí jako obecní tajemník sepisovat osevní plochy, být v rekviziční komisi a pod. na úkor vlastní výuky. Koncem války se učí na směny v učebně školy, aby se ušetřilo za otop. 
Roste počet lidí z Brna, kteří ve vsi žádají potraviny. Úterý a pátek jsou vyhlášeny za bezmasé dny, razí se železné dvacetihaléře, na chléb, mouku, cukr a kávu jsou vydávány potravinové lístky. Počet narozených dětí poklesl na 4 v roce.
 Během války našly útočiště v obci Hotárkovy děti s matkou, jejich otec padl ve válce, pocházely z Hvozdce. Sirotčí rada jednala též o výchově dětí Marie Černouškové /34/ Marii a Ladislavovi, jejich otec byl ve válce nezvěstný. Pomáhalo se i šesti sirotkům Frecrovým. 
 

—————

Zpět