Jak se Vám líbí péče o chodníky?

21.10.2012 09:18

Vzhledem k tomu, že již několik měsíců, ale v některých případech i roků je péče ze strany našich zastupitelů o řádnou údržbu obecních chodníků nedostatečná dovoluji si na tento neutěšený stav touto formou upozornit.

Stav chodníků úzce souvisí se stavební činností, ať už přímo jednotlivých stavebníků samotných, nebo správců sítí, kteří pro stavebníky zajišťují  kabeláže a přípojky inženýrských sítí. Většinou nikoho nezajímá, jak vypadají chodníky, případně komunikace, které jsou ve správě obce po skončení stavebních prací.

Budu to dokumentovat na ulici Pod Vinohrady, kde již v březnu roku 2010 na veřejném zasedání zastupitelstva žádal občan z této ulice, ať jsou poničené chodníky řádně opravovány, nebo ať OÚ ukládá finanční sankce za neplnění této povinnosti. Bývalá starostka obce vyjádřila údiv, kde jsou poškozené chodníky. To svědčí o tom, že zastupitelé ani vedení obce nesledují co se děje v naší obci, nebo což je ještě horší je jim to úplně jedno.

Pro zajímavost uvádím, že při průměrné šířce stavebního pozemku 10m a šířce chodníku 1m je za pouhý měsíc podle obecní vyhlášky možno vyúčtovat 2 100Kč. Doufám, že obecní vyhláška stále platí, protože na webových stránkách obce není zveřejněna, ale v žádném zápise jsem nenašel, že by byla zrušena. Některé části chodníku nejsou v ulici Pod Vinohrady řádně opraveny již od roku 2009, můžeme si jednoduše spočítat kolik by to k dnešnímu dni přineslo do obecní kasy. Jsem přesvědčen, že podobných příkladů se najde v naší obci mnohem víc. Jedním takovým dalším příkladem je od jara 2009  rozkopaná část obecní komunikace na konci ulice Dolní.

Podle mého názoru musí OÚ uplatnit navrácení chodníků do řádného stavu jednak již při stanovení podmínek při územně stavebním řízení, ale určitě před vydáním souhlasu k trvalému užívání stavby. Předpokládám, že není problém dohodnout se Stavebním úřadem Střelice, aby tato podmínka byla stanovena ve všech rozhodnutích. Nedílnou součástí těchto podmínek je samozřejmě kontrola jejich plnění zástupcem obce.

Pokud není zájem obce na možnosti příjmu do obecní pokladny nevydávejme potom žádné vyhlášky o poplatcích, obec by si měla alespoň pohlídat zvýšené nebezpečí úrazů na špatně udržovaných chodnících.

Stav chodníků dokumentuji za poslední dva roky na několika fotografiích.

  

Neopravené chodníky v roce 2010

  

Stav v roce 2012 není o mnoho lepší

—————

Zpět


Fotogalerie: Jak se Vám líbí péče o chodníky ?

/album/fotogalerie-jak-se-vam-libi-pece-o-chodniky-/a001-chodnik-brezen-2010-jpg1/
/album/fotogalerie-jak-se-vam-libi-pece-o-chodniky-/a002-cerven-2010-jpg/
/album/fotogalerie-jak-se-vam-libi-pece-o-chodniky-/a003-chodnik-v-cervnu-2010-jpg1/
/album/fotogalerie-jak-se-vam-libi-pece-o-chodniky-/a004-jiz-nekolik-mesicu-neopraveny-chodnik-kveten-2011-jpg1/

—————