Archiv článků

18.04.2013 10:31

Sběratelské burzy Rosice

 

—————

03.04.2013 07:06

Toulky pod Brnem 2 – Kostnice u sv. Jakuba

  Návštěvníci Brna, ale i obyvatelé města si neuvědomují, co se často skrývá pod povrchem ulic, parků, náměstí a budov, především v historické části města. Jedním z takových prostorů je okolí Jakubského kostela, který již ve 13. století obklopoval hřbitov.  Průzkum...

—————

17.02.2013 15:35

Další části podrobných dějin Popůvek

Byly přidány dvě další části Podrobných dějin Popůvek od Mgr, Střechy. Popůvky mezi dvěma válkami /1918-1939/  druhá část Doba okupace a osvobození 1939 - 1945  

—————

17.02.2013 15:20

Doba okupace a osvobození 1939 - 1945

  Po přijetí mnichovské dohody koncem září 1938 ustal v obci veřejný život. Byly rozpuštěny organizace politických stran. Z obecního zastupitelstva museli odejít Alois Buček a Augustin Limberk zvoleni za komunistickou stranu a Vilém Vyskočil, legionář. Během okupace se volby do...

—————

17.02.2013 15:06

Popůvky mezi dvěma válkami /1918-1939/ II.

  Mezi světovými válkami se zvyšuje dosažený věk zemřelých téměř o polovinu na 46 roků díky snížené dětské úmrtnosti do 10 let. Ročně umírá ve vesnici v průměru 6 osob, rodí se po 11 dětech. Snížením zletilosti na 21 roků se snižuje i věk novomanželů. Mimo manželství se narodily 4,2 % dětí....

—————

03.02.2013 10:44

Toulky pod Brnem

  Pokud máte při návštěvě Brna chvíli čas a máte zájem o historii je možno nahlédnout do brněnského podzemí.   První zajímavou ukázkou brněnského podzemí je Mincmistrovský sklep pod horní částí Dominikánského náměstí.   Byl objeven při průzkumu brněnského podzemí v...

—————

03.02.2013 10:15

Diskuze k dění v Popůvkách

Protože se valná část příspevků přesunula na oficiální stránky obce Popůvky, byly smazány všechny příspěvky starší než jeden rok. Samozřejmě i nadále uvítáme případné připomínky a podněty do diskuze k dění v naší obci. Rádi bychom se do budoucna zaměřili spíše na zajímavosti v okolí Popůvek z...

—————

21.10.2012 17:52

Hraniční kameny

Do historie Popůvek jsme přidali článek o hraničních kamenech. Hraniční kámen zvaný také hraničník nebo mezník je obvykle kamenný kvádr vyčnívající ze země. Na kamenech byly vytesány nápisy, letopočty a často i erby nebo jiná označení majitelů. V minulosti se hraničními kameny vymezovala...

—————

21.10.2012 09:18

Jak se Vám líbí péče o chodníky?

Vzhledem k tomu, že již několik měsíců, ale v některých případech i roků je péče ze strany našich zastupitelů o řádnou údržbu obecních chodníků nedostatečná dovoluji si na tento neutěšený stav touto formou upozornit. Stav chodníků úzce souvisí se stavební činností, ať už přímo...

—————

16.08.2012 20:52

„Rytířské klání o srdce dívek a paní“

  Správa zámku Rosice Skupina historického šermu TARANIS a Instruktoři Brno Vás srdečně zvou na „RYTÍŘSKÉ  KLÁNÍ  O  SRDCE DÍVEK A PANÍ“ XXI. ročník 25.-26.8.2012 Program: Sobota 25.8.2012  9.00  otevření dobového tržiště /I....

—————